👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Comparing cultures and finding reliable sources

Skapad 2021-10-25 13:15 i Almåsgymnasiet B Borås Gymnasieskolor
Gymnasieskola Engelska
Här finns matrisen till uppgiften "Comparing cultures and finding reliable sources"

Innehåll

Uppgiften finns i Google Classroom, men bedömningen kommer i matrisen här. 

Matriser

Eng
Comparing cultures and finding reliable sources

Kunskapskrav E
D
Kunskapskrav C
B
Kunskapskrav A
Skriftlig framställning
I skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven med viss variation, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Övervägande delen av kunskapskraven på C, men inte alla.
I skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven med viss variation, tydligt, sammanhängande och relativt strukturerat.
Övervägande delen av kunskapskraven på A, men inte alla.
I skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven varierat, tydligt, sammanhängande och strukturerat.
Muntlig framställning/interaktion
I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven med viss variation, relativt tydligt och relativt sammanhängande. I interaktion i olika sammanhang, även mer formella, uttrycker sig eleven relativt tydligt och med visst flyt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Övervägande delen av kunskapskraven på C, men inte alla.
I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven med viss variation, tydligt, sammanhängande och relativt strukturerat. I interaktion i olika sammanhang, även mer formella, uttrycker sig eleven tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Övervägande delen av kunskapskraven på A, men inte alla.
I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven varierat, tydligt, sammanhängande och strukturerat. I interaktion i olika sammanhang, även mer formella, uttrycker sig eleven tydligt, relativt ledigt och med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Flyt och anpassning till syftet
Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Övervägande delen av kunskapskraven på C, men inte alla.
Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Övervägande delen av kunskapskraven på A, men inte alla.
Eleven formulerar sig även relativt ledigt och med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Engelsktalande kulturer
Eleven diskuterar översiktligt, på engelska, förhållanden i olika sammanhang och områden där språket används, även utifrån egna erfarenheter eller kunskaper.
Övervägande delen av kunskapskraven på C, men inte alla.
Eleven diskuterar utvecklat, på engelska, förhållanden i olika sammanhang och områden där språket används, även utifrån egna erfarenheter eller kunskaper.
Övervägande delen av kunskapskraven på A, men inte alla.
Eleven diskuterar välutvecklat, på engelska, förhållanden i olika sammanhang och områden där språket används, även utifrån egna erfarenheter eller kunskaper.
Söka källor
Eleven väljer med källkritisk medvetenhet innehåll från muntliga och skriftliga källor av olika slag och använder på ett relevant sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Övervägande delen av kunskapskraven på C, men inte alla.
Eleven väljer med källkritisk medvetenhet innehåll från muntliga och skriftliga källor av olika slag och använder på ett relevant och effektivt sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Övervägande delen av kunskapskraven på A, men inte alla.
Eleven väljer med källkritisk medvetenhet innehåll från muntliga och skriftliga källor av olika slag och använder på ett relevant, effektivt och problematiserande sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.