👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturgrupper

Skapad 2021-10-25 13:53 i Backaskolan Lunds för- och grundskolor
Sökord i banken
Fritidshem
Under vårterminen ska vi samarbeta i blandade grupper med 13CD och samtidigt utforska naturen i vårt närområde.

Innehåll

Arbetsområde: Natur och samhälle

Mål för eleven: 

-  Att  kunna samarbeta med elever från en annan klass.

-  Träna på att kommunicera med andra elever och utveckla kamratrelationer.

-  Använda sin fantasi genom lek och skapande.

-  Att utveckla och känna en trygghet i att vistas och röra sig i naturen.

-  Få en ökad förståelse och kunskap om naturen samt att se vissa samband i naturen.

-  Att få röra sig i en naturlig  och allsidig miljö.

 

Arbetssätt:

Genom att få delta i en "Naturgrupp"  får eleverna genomföra olika uppgifter tillsammans med eleverna från 13CD. Det kommer vara tre olika uppgifter.

"Småfolkets lekplats" - Där ska de med det material som finns tillgängligt bygga en lekplats/hinderbana till småfolk som bor på Sankt Hans backar. 

"Leta motsatser i naturen" - Där ska vi leta upp motsatser i naturen och organisera i en äggkartong. Exempelvis rak-krokig, Liten-stor. 

"Upptäck färger i naturen" - Där ska eleverna hitta färger i naturen som de sen framställer och använder sig av med hjälp av sandpapper.

 

Redovisningsform:

Eleverna kommer att få visa upp och förklara sina lekplatser som de gjort till Småfolket.

De kommer få visa upp sina motsatser och låta de andra eleverna gissa.

De kommer få redovisa vilka färger de hittat och vart de kommer ifrån och vad de gjort med dem.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Fritidshemmet lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Fritidshemmet lgr11
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
  Fritidshemmet lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Fritidshemmet lgr11
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, samt
  Fritidshemmet lgr11
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.
  Fritidshemmet lgr11
 • Centralt innehåll
 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
  Fritidshemmet lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Fritidshemmet lgr11  -
 • Tolka och samtala om olika estetiska uttryck.
  Fritidshemmet lgr11  -
 • Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom samtal, studiebesök och digitala medier. Hur företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder.
  Fritidshemmet lgr11  -
 • Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
  Fritidshemmet lgr11  -
 • Närsamhällets och föreningslivets utbud av aktiviteter och platser för kultur, fritid och rekreation.
  Fritidshemmet lgr11  -
 • Orientera sig i närmiljön och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  Fritidshemmet lgr11  -
 • Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.
  Fritidshemmet lgr11  -
 • Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer. Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Fritidshemmet lgr11  -