👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO4 - Kemi - Ett ämne om ämnen

Skapad 2021-10-26 10:20 i Sjökarbyskolan Österåker
Grundskola 4 Teknik Geografi Kemi
Varför kan vatten som ser rent ut vara farligt att dricka? Hur kommer det sig att vattnet i en vattenpöl inte är kvar efter att solen lyst på vattnet en dag? Varför behöver man vattna växter? Svaren på sådana frågor får man i ämnet kemi.

Innehåll

I det här ämnesområdet får du lära dig:

* ge exempel på vad kemi kan handla om
* beskriva hur man arbetar naturvetenskapligt
* Förklara hur partiklar rör sig i fast form, flytande form eller gas form

* i ord och bild visa vattnets kretslopp
* beskriva egenskaper hos vatten som gör det så viktigt
* ge exempel på metoder för att rena vatten från andra ämnen

* reflektera över hur kemi kan ha betydelse för människor

Dina kunskaper visar du på olika sätt:

Genom att delta aktivt och arbeta säkert på laborationerna.
Genom att lämna in dina noteringar från laborationerna.
Genom att skriftligt i bedömningsstöd och prov visa dina kunskaper
Genom att delta aktivt i genomgångar och diskussioner

Laborationer görs på lektionerna och finns i din aktivitetsbok

2.2
Laboration - Vilka egenskaper har ämnen (sid. 33)
Bedömningsstöd - Atomer

2.3
Laboration - Hur mycket salt kan lösas i 2 dl vatten (sid.35)
Bedömningsstöd - Vatten
Laboration - I vilken vätska är kraften mellan molekylerna störst (sid.37)

 

Filmer och material vi tittar på på lektionerna:

Spektrum NO boken + aktivitetsboken
Boken om Fysik och Kemi

Till inledningen 2.1 - ht2021 v.43
Allt är kemi nästan - https://app.binogi.se/l/allt-aer-kemi-naestan
Materia - https://app.binogi.se/l/materia?subject=64332

Till dessa finns quiz du kan öva extra på.

2.2 Allt är byggt av atomer - ht2021 v.45-46
Allt består av atomer - https://app.binogi.se/l/allt-bestaar-av-atomer?subject=64335
Atomens delar - https://app.binogi.se/l/atomens-delar?subject=64335 Quiz att öva på finns till båda filmerna.

Atomer - https://app.begreppa.se/begreppa/videos/kemi/partikelmodellen-faser-och-spridning/hur-ar-en-atom-uppbyggd2. Till filmen finns också begrepp som kan vara bra att kunna.
Atomens historia - https://app.begreppa.se/begreppa/videos/kemi/historiska-och-nutida-upptackter/atomens-historia-del-1
Keminsvärld del 7 Atomer - https://www.ne.se/play/kunskapsmedia/program/1253km?fromSearch=true

2.3 Vatten - ett litet ämne med stor betydelse - ht2021 v.47-48
Vatten - https://app.binogi.se/l/vatten?subject=64347
Varför är vatten så viktigt - https://app.begreppa.se/begreppa/videos/kemi/vatten-som-losningsmedel/varfor-ar-vatten-sa-viktigt
Vattnets kretslopp - https://www.youtube.com/watch?v=jdY5CKowtIw

Quiz och faktatext om vattnets kretslopp - https://app.binogi.se/l/vattnets-kretslopp

2.4 Alla borde få dricka rent vatten - ht2021 v.49


Uppgifter

 • 2.3 CheckPoint - vattnets kretslopp

 • CheckPoint - vattnets kretslopp

 • Laboration 2.2 - Vilka egenskaper har ämnena?

 • Laboration 2.3 - hur mycket salt kan lösas

 • Laboration 2.3 - krafter mellan molekyler

 • Laboration 2.3 - hur mycket salt kan lösas

 • Laboration 2.3 - krafter mellan molekyler

 • Laboration - Vilka egenskaper har ämnena?

 • 2.1 Checkpoint - kemin beskriver världen

 • 2.2 Checkpoint - allt är byggt av atomer

 • 2.3 Checkpoint - Vatten

 • 2.4 Checkpoint - Vattenrening

 • prov

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Ke  E 6
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Ke  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Ke  E 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Ke  E 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
  Ke  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Ke  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.
  Ke  E 6
 • Eleven kan även föra enkla resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
  Ke  E 6