Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kristendomen

Skapad 2012-04-23 10:43 i Fyllingeskolan Halmstad
Under ett antal veckor kommer vi att arbeta med Kristendomen, den största religionen i världen. Det är den första av de fem världsreligionerna som vi arbetar med.
Grundskola 7 Religionskunskap
Kristendomen är den största religionen i världen och det är utifrån den som vi börjar vår resa genom de olika världsreligionerna. Mycket kommer till en början att handla om Judendomens, Kristendomens och Islams gemensamma historia.

Innehåll

Syfte:

Det centrala innehållet i kursen kommer att vara att lära sig grunder för Kristendomen. Vi kommer att gå in på symboler, begrepp, tankegångar, synen på liv och död, den kristna historien samt symboler.

Genomförande:

 Vi kommer att ha olika digitala genomgångar om de viktigaste delarna av kristendomen, hur kristendomen har uppkommit, betydelsefulla personer, symboler, traditioner och synen på liv och död. Eleverna kommer att utforma en egen text för att på så sätt förenkla lärobokens text. Det blir ett bra lärtillfälle där man tvingas ta ut det viktigaste, centrala, ur faktatexter och filmer. Texten blir samtidigt skriven på elevernas eget språk.

Fakta kommer vi att få genom att gemensamt läsa/lyssna på texternafråni ne.se samt se filmer som ligger på studi.se

Uppgifter

 • En egen bok

 • En egen bok

 • Egen bok

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi.
  Re  7-9
 • Kristendomen i Sverige. Från enhetskyrka till religiös mångfald och sekularisering.
  Re  7-9

Matriser

Re
Kristendomen - SO

Du bedöms utifrån denna matris. Målen är att känna till grunderna för Kristendomen samt kunna göra jämföresler med andra världsreligioner, framförallt Islam och Judendomen eftersom dessa är syskonreligioner.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Grunderna
Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, historiska händelser, nämna viktiga personer samt känna till symboler inom Kristendomen
Eleven har goda kunskaper om kristendomen och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar,historiska händelser, viktiga personer samt symboler inom Kristendomen.
Eleven har mycket goda kunskaper om kristendomen och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar,historiska händelser, viktiga händelser, viktiga personer samt symboler inom Kristendomen.
Jämförelse
Eleven för enkla resonemang kring likheter och skillnader mellan Kristendomen och andra världsreligioner, framförallt Judendomen och Islam.
Eleven för utvecklade resonemang kring likheter och skillnader mellan Kristendomen och andra världsreligioner, framförallt Judendomen och Islam.
Eleven för välutvecklade och nyanserade resonemang kring likheter och skillnader mellan Kristendomen och andra världsreligioner, framförallt Judendomen och Islam
Inriktningar
Eleven känner till de olika kristna inriktningarna: Katoliker, Ortodoxa och Protestanter.
Eleven kan visa på skillnader mellan de tre inriktningarna.
Eleven kan resonera kring likheter och skillnader mellan de tre inriktningarna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: