👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dystopier

Skapad 2021-10-27 14:14 i Bergsjö skola Nordanstig
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk

Innehåll

Preliminär planering (kan komma att justeras under arbetets gång)

 

Onsdag

Fredag

46

Genomgång: Introduktion, vad är en dystopi? Upplägg och innehåll arbetsområde.

 

Läsa: Examensdagen

Uppgift: Gemensam analys av Examensdagen

 

Läsa: Savannen + analysfrågor

47

Göra färdig analys + inlämning

Genomgång: att analysera film

 

Black Mirror-avsnitt + analys

48

Genomgång: krönika

 

Börja skriva krönika

Krönika

49

Krönika

Krönika

50

Prov

Krönika + inlämning

 

Uppgifter

  • Filmanalys

  • Klassrumsprov

  • Krönika

  • Filmanalys

  • Savannen - analys

Matriser

Sv SvA
Dystopier

Krönika

E
C
A
Tolka och föra resonemang
Teman och motiv
Du tar upp minst två av de verk som vi har läst och ger exempel på teman eller motiv (företeelser) och kopplar till egna erfarenheter, omvärlden eller allmänmänskliga livsfrågor,...
...det är tydligt varför temat/motivet är relevant i dina reflektioner...
...och dina slutsatser och resonemang kan kopplas till verkens budskap.
Verk, upphovsperson och kontext
Du förklarar hur omvärlden har påverkat författarna i något av de verk du tar upp,...
...du motiverar med hjälp av exempel...
...dina exempel har en tydlig anknytning både till det lästa och till annan information om författaren.
Språkliga normer
Du skriver en någorlunda sammanhängande text med överlag korrekt stavning och styckesindelning. Du gör ett försök att följa normerna för texttypen krönika: - Rubrik - Brödtext - Signatur - Personlig men av allmänt intresse
Du följer regler för stavning och styckesindelning och binder samman texten med lämpliga sambandsord. Du följer normerna för texttypen krönika.
Du följer regler för stavning och styckesindelning. Textbindningen är välfungerande och språket är varierat i texten som helhet.
Struktur, citat och källhänvisningar
Du väljer ut minst två lämpliga källor att hänvisa till (verk som vi har läst/sett). Du visar på något sätt var du hämtat informationen genom t.ex. källhänvisning eller källförteckning.
Du använder dig av källhänvisningar i din text samt har en källförteckning.
Dina källhänvisningar och din källförteckning är korrekta.

Klassrumsarbete

E
C
A
Läsförståelse
Sammanfattningar - handling
Du visar läsförståelse genom att göra enkla sammanfattningar av handlingen
Dina sammanfattningar är tydliga och visar att du har förstått t.ex. i vilken ordning saker och ting har skett eller varför.
Dina sammanfattningar är tydliga och visar att du har förstått i vilken ordning saker och ting har skett och varför.
Läsförståelse
Sammanfattningar - intertextualitet
Du kan på något sätt koppla det lästa till något annat du sett/läst/hört.
Du kopplar det lästa till något annat verk och kan kort berätta varför du gör kopplingen.
Du kopplar det lästa till något annat verk och kan berätta varför du gör kopplingen. Detta utvecklar du genom tydliga exempel och tankegångar.
Tolka och föra resonemang om budskap
Tolka och formulera
Du uppfattar enkla budskap och nyanser i berättelsen genom att läsa mellan raderna. Du formulerar ett budskap som du har tolkat utifrån det lästa,...
...du läser mellan raderna och kopplar det lästa till ett större sammanhang...
...och du uppfattar dolda budskap och kan resonera kring dem.
Tolka och föra resonemang om budskap
Tolka
Du förklarar din tolkning av berättelsens budskap med hänvisning till dina egna erfarenheter,...
...allmänmänskliga känslor, tankar och livsfrågor genom tydliga exempel från boken...
...och du breddar tolkningen genom att hänvisa till andra texter (böcker, filmer, berättelser, spel, etc.) där liknande budskap förekommer.

Sv SvA
Dystopier - Klassrumsprov

E
C
A
Fråga 1
Kopplingar mellan verk, upphovsperson och kontext. Tolka och föra resonemang om budskap
Fråga 2
Tolka och föra resonemang om budskap.
Fråga 3
Läsförståelse
Fråga 4
Läsförståelse