👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hem och konsumentkunskap

Skapad 2021-10-28 21:25 i Borgmästaren GYsär Helsingborg
Gymnasiesärskola Språk och kommunikation, SPR Hem- och konsumentkunskap, HEM
I ämnet hem och konsumentkunskap ska eleverna baka/laga mat utifrån recept med bildstöd och använda nödvändiga redskap. Eleverna ska också träna på att plocka undan, sätta in i diskmaskinen och torka bord.

Innehåll

I ämnet hemkunskap ska eleverna baka/laga mat utifrån recept med bildstöd och använda nödvändiga redskap. Eleverna ska också träna på att plocka undan och sätta in i diskmaskinen.

Uppgifter

 • Enkel matlagning/bakning

 • Praktiska uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • välja, planera och genomföra aktiviteter i vardagsmiljön,
  VAA
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  VAA
 • Centralt innehåll
 • Recept och instruktioner och hur de kan läsas och följas.
  VAA  7-9
 • Bakning och matlagning och olika metoder för detta.
  VAA  7-9
 • Rutiner för måltider och hur måltider kan arrangeras för att skapa gemenskap och välbefinnande.
  VAA  7-9
 • Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.
  VAA  7-9
 • Redskap, verktyg och teknisk utrustning som används i hemmet.
  VAA  7-9
 • Matlagning och bakning med olika metoder, redskap och tekniker.
  HEM  -
 • Rutiner och metoder för hygien, tvätt och städning.
  HEM  -
 • Recept och instruktioner och hur de kan läsas och följas.
  VAA  4-6
 • Bakning och matlagning och olika metoder för detta.
  VAA  4-6
 • Rutiner för måltider.
  VAA  4-6
 • Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.
  VAA  4-6

Matriser

HEM SPR
VARDAGSAKTIVITETER Lgr11, bedömningsmatris Klass C - Borgmästarskolan

----->
----->
----->
----->
VÄLJA, PLANERA OCH GENOMFÖRA
... aktiviteter i vardagsmiljön
Deltar i aktiviteter i vardagsmiljö. Behöver handledning.
Deltar i aktiviter i vardagsmiljö. Tar ibland eget initiativ till (för eleven kända) aktiviteter. Behöver viss handledning.
Tar eget initiativ till aktiviteter i vardagsmiljö. Planerar aktiviteter med viss handledning. Genomför moment efter instruktioner.
Väljer, planerar och genomför aktiviteter i vardagsmiljö på ett säkert och fungerande sätt. Slutför aktiviteten både på egen hand och tillsammans med andra.