👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kroppen-våra sinnen

Skapad 2021-10-29 14:18 i 223961 Förskolan Höjden Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Vi vill ge barnen förutsättningar till att utveckla sin förståelse för sin egen kropp och dess värde, att vi alla är olika men lika mycket värda. Vi utforskar kroppen, våra kroppsdelar samt utforskar våra sinnen, hur de är kopplade till våra kroppsdelar och vad vi har för nytta ut av dem.

Innehåll

Kroppen-våra sinnen

Vi har observerat ett intresse för kroppens rörelser och dess funktioner under veckorna vi arbetat med sommaruppgiften. Vi tar nu avstamp från detta och jobbar vidare med kroppen. Vi vill väcka en nyfikenhet för kroppen, våra kroppsdelar och vad de används till samt förutsättningar att utveckla sin förståelse för sin egen kropp och dess värde, att vi alla är olika men lika mycket värda. Vi vill ge barnen ett utökat språk och ordförråd som ger dem förutsättningar till att uttrycka sina tankar, upplevelser och erfarenheter och större förståelse för sin omvärld.

     Vi kommer att organisera undervisningen genom planerade och spontana tillfällen genom att arbeta med olika estetiska uttryckssätt, matematik, naturvetenskap samt genom lek och utforskande och vid den pedagogiska måltiden. Vi utgår från barnens intressen och vill väcka nyfikenhet genom dokumentation, samlärande och med hjälp av digitala verktyg.

      Vi kommer att arbeta i mindre projektgrupper samt i helgrupp i ateljén, på samling, gården och på utflykt.

      Barnen har under projektets gång visat stort intresse för våra sinnen, de utforskar ljud, känsel, lukt, smak och vad de ser. På ett lustfyllt utforskande arbetssätt vill därför fördjupa oss mer i våra sinnen, vi vill ge barnen möjlighet till att uppmärksamma och uppleva våra sinnen, vad vi kan använda dem till samt hur de är kopplade till våra kroppsdelar. 

     

       

Kopplingar till läroplanen

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18