👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stenåldern

Skapad 2021-11-01 08:18 i Skå skola Ekerö
Grundskola F – 3 Historia
Hur såg det ut i Sverige förr i tiden när de första människorna kom hit?

Innehåll

  BEGREPP

De här begreppen kommer vi att arbeta kring.

 • Istid
 • Stenålder
 • Jägarstenålder
 • Bondestenålder
 • Tidslinje

 

  LÄRANDEMÅL

När arbetsområdet är slut ska eleverna ha utvecklat sådana kunskaper och förmågor att de:

 • kan berätta lite om hur det var i Sverige under Stenåldern och istiden

 • kan berätta om spår från istiden och stenåldern som vi kan se i vårt samhälle idag.

  SÅ HÄR KOMMER VI ATT ARBETA


Vi kommer att börja med att lära oss om istiden.

 • Vi kommer att se filmer om istiden
 • Vi kommer att lära oss om spår från istiden
 • Vi kommer att pyssla och bygga en istidsvärld.

Sen kommer vi att börja arbeta med stenåldern och lära oss om när de första människorna kom till Sverige.

 • Vi kommer att se filmer om stenåldern
 • Vi kommer att bygga vidare på vår istidsvärld och göra om den till en stenåldersvärld
 • Vi kommer att läsa om stenåldern
 • Vi kommer att arbeta i grupper och skriva om stenåldern

 

  SÅ HÄR KOMMER DITT ARBETE ATT BEDÖMAS


Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • Berätta om istiden och stenåldern
 • Berätta om vilka spår från istiden och stenåldern som vi kan se idag

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  Hi  1-3
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  Hi  1-3
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  Hi  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  Hi  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  Hi  1-3