👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Normer och värden

Skapad 2021-11-01 09:21 i Västan Vara
Förskola
Hänsyn

Innehåll

Dessa rubriker ska vi ha med när vi skriver vår planering:

Bakgrund,  Varför?: Varför vill vi arbeta med detta projekt? Vad ser vi i barngruppen idag som vi vill utveckla?    ( Tänk på att analysen från föregående läsår är viktigt att ha med. Vad behöver ni arbeta mer med?)

Mål,  Vart ska vi?: Vilka mål i läroplanen vill vi arbeta mot? ( Vilka förmågor vill vi att barnen utvecklar)

Metod,  Hur gör vi?: Hur kommer vi arbeta mot våra mål?  Vad har vi pedagoger för förhållningssätt/ undervisningsmetoder?

 

Bakgrund: Vi har många nya barn och vi vill arbeta med att bygga relationer, lära barnen att hantera konflikter och bygga upp ett gott klimat i barngruppen.

 

Mål: Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt viljan att hjälpa andra. 

 

Metod: Genom att hjälpa dom små barnen att hantera sina egna känslor och att förstå andras känslor vill vi ge barnen möjlighet att utveckla god empatisk förmåga. Redan 4 åringar kan utveckla bristande empatisk förmåga om dom de som 2 åring inte får hjälp med sin känslohantering. Vi vill också ge barnen en känsla av att de är bra att vara hjälpsam mot andra. 

 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
    Lpfö 18