👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Delaktighet och inflytande

Skapad 2021-11-01 09:28 i Västan Vara
Förskola
Möjlighet till att påverka

Innehåll

Dessa rubriker ska vi ha med när vi skriver vår planering:

Bakgrund,  Varför?: Varför vill vi arbeta med detta projekt? Vad ser vi i barngruppen idag som vi vill utveckla?              ( Tänk på att analysen från föregående läsår är viktigt att ha med. Vad behöver ni arbeta mer med?)

Mål,  Vart ska vi?: Vilka mål i läroplanen vill vi arbeta mot? ( Vilka förmågor vill vi att barnen utvecklar)

Metod,  Hur gör vi?: Hur kommer vi arbeta mot våra mål?  Vad har vi pedagoger för förhållningssätt/ undervisningsmetoder?

 

Bakgrund: Vi vill locka barnen till nyfikenhet, att vi ska ta tillvara på deras nyfikenhet och intresse . Barnen är viktiga och vi vill bygga vår verksamheten utefter dem. Vi tycker det är viktigt att de ska få möjlighet att påverka, även om de inte alltid är medvetna om det själva. 

 

Mål: Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så de kan påverka sin situation.


Metod: För att de yngsta barnens tankar och åsikter ska bli synliga behöver vi vuxna vara observanta på vad det visar intresse för, tolka deras vilja och vara lyhörda för deras kommunikation (både verbal och icke verbal). På så sätt kan även de minsta barnen få möjlighet till inflytande och att påverka sin situation. 

Kopplingar till läroplanen

  • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
    Lpfö 18