👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 9 Individuellt hälsoarbete

Skapad 2021-11-01 16:01 i Norsjöskolan Norsjö
Grundskola 9 Idrott och hälsa
Bli din egen personliga tränare! I åk 9 får du som elev möjlighet att utifrån ditt nuläge välja ett eller flera mål för att förbättra din hälsa samt göra en plan för att nå ett eller flera av dina egna hälsomål. Du genomför sedan planen under ett par veckors tid och dokumenterar dina framsteg varpå du får reflektera kring om/hur och varför din plan fungerade och hur du kan förändra din hälsa/hur du mår på kort och lång sikt.

Innehåll

1. Du skriver en nulägesbeskrivning med fokus på hälsa.

2. Du sätter upp ett eller flera mål för att förbättra din hälsa.

3. Du planerar hur du ska nå ditt/dina mål.

4. Du genomför din plan under ett par veckors tid.

5. Du utvärderar dina mål och din strategi och underbygger din utvärdering med fakta från ex. läroboken I Idrott och hälsa (NE.se)

OBS: En mer detaljerad beskrivning av arbetsområdet samt uppgiften finns i Classroom

Uppgifter

 • Individuellt hälsoarbete åk 9

Kopplingar till läroplanen

 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen.
  Idh  7-9
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.
  Idh  7-9
 • Olika definitioner av hälsa, samband mellan rörelse, kost och hälsa och sambandet mellan beroendeframkallande medel och ohälsa.
  Idh  7-9
 • Digitala och andra verktyg för att planera, genomföra och värdera rörelseaktiviteter.
  Idh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
  Idh  E 9
 • Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  E 9
 • Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
  Idh  C 9
 • Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  C 9
 • Eleven kan på ett väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
  Idh  A 9
 • Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  A 9