👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ett skåp helt i trä med trägångjärn!

Skapad 2021-11-02 08:59 i Söraskolan Österåker
Grundskola 9 Slöjd
Vi ska tillverka ett skåp i egen design helt i trä med trägångjärn. Vi utmanas undvika att använda spik och skruv i metall.

Innehåll

Innehåll

I år  kommer du att tillverka ett skåp med trägångjärn

Varför: 

Syftet med uppgiften är att du tränar olika förmågor samtidigt som du lär dig forma gångjärn med olika verktyg. Du övar och befäster grundläggande tekniker. Du övar din motorik och du tränar på att använda olika redskap.
Du tränar på processarbete och att driva ditt arbete framåt. Du tränar på att dokumentera ditt arbete i skrift, ritning och bild och då öva upp begreppsförmågan, att utveckla förmågan att beskriva och resonera kring sitt slöjdarbete

Analysförmåga - du bedömer kvaliteten på ditt arbete och ger omdömen om hur din arbetsinsats påverkat ditt slöjdarbete, du berättar varför du gjort olika val.

Kommunikativ förmåga - du berättar om ditt slöjdarbete och försöker förmedla dina idéer till mig.

Begreppslig förmåga - du lär dig vad begreppen (slöjdord) som hör till uppgiften betyder, du använder dem när du talar och skriver. 

Metakognitiv förmåga - du försöker hitta lösningar och vågar pröva dig fram.

 

Procedurförmåga - du använder dig av och kombinerar gamla och nya kunskaper och vet när de kan användas.

Vad:

Du kommer att...

- träna på är olika teknikermed verktyg

- träna på materialkännedom

- träna på att använda de vanligaste redskapen inom arbetsområdet

- träna på att följa skriftliga, muntliga beskrivningar och instruktioner

- träna på egen formgivning och design med hjälp av inspirationsmaterial

 

- träna på att berätta skriftligt och muntligt om ditt slöjdarbete och lära dig slöjdbegrepp (slöjdord).

 

Hur/Arbetsgång:

Elev börjar göra en skiss/ ritning på  Skåpet i skala t.ex 1:2 och gångjärnen i skala 1:1 i två vyer. Elev väljer tjocklek på gångjärn i 15 eller 20 mm tjocklek.

Elev hämtar material (furuläkt) i önskad tjocklek och sågar ut gångjärns-delar i måtten som ritningen anger. Elev jämför utsågade delar med ritningen som ska överensstämma då ritningen är i skala 1:1.

Elev ritar upp hon-spår och han-not där gångjärnens axel ska sitta med strykmått

Mer instruktioner kommer här snart

 

Vad du blir bedömd i:

 

Hur noggrann du är, hur du använder redskap och verktyg.

 

Hur du kommer med idéer till ditt arbete. För att nå ett högre betyg behöver du göra egna val runt arbetet.

 

Att du tar ansvar för att komma framåt i ditt arbete och slutför din slöjdprodukt.

 

Att du dokumenterar löpande och kan berätta om ditt slöjdarbete i ord och bild och använder begreppen,

 

 

På vilket sätt du blir bedömd:

Allt arbete du gör på lektionerna och det du berättar muntligt och skriftligt.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  7-9
 • Utvecklade former av hantverkstekniker, till exempel gjutning, vävning och svarvning. Begrepp som används i samband med dessa.
  Sl  7-9
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  7-9
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  Sl  7-9
 • Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
  Sl  7-9
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  7-9
 • Arkitektur, konst och design som inspirationskällor och förebilder vid bearbetning av egna idéer.
  Sl  7-9
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
  Sl  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  E 9
 • I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Sl  E 9
 • Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
  Sl  E 9
 • Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
  Sl  E 9
 • Dessutom kan eleven pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
  Sl  E 9
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Sl  E 9
 • Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
  Sl  E 9