👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Konstarterna och samhället

Skapad 2021-11-03 09:30 i ANDERSTORPSGYMNASIET Skellefteå GY/VUX
Gymnasieskola Konst och kultur
Här är innehållet i kursen Konstarterna och samhället 50 p. Nedan har jag listat in vad vi kommer att behandla under året. Jag vill också gärna att ni kommer med egna förslag!

Innehåll

 • Vad kan kulturbegreppet betyda? 
 • Provocerande konst
 • Konstens roll i samhället
 • Aktuella kulturhändelser lokalt, nationellt och internationellt
 • Inventering av lokala konstnärer och kulturliv (musik, teater, konst och dans)
 • Arbetsvillkor och arbetsmiljö för kulturutövare, aktuell debatt.
 • Vad innebär kreativa miljöer?
 • Teknikutvecklingens påverkan på aktuell konst
 • Upphovsrätt och censur
 • Studiebesök och utställningar/konserter
 • Analys av film, teater, musik mm
 • Ditt eget skapande och förhållandet till samtiden.

Examination i de olika momenten kommer att ske genom muntliga redovisningar, skriftliga inlämningar och genom att delta aktivt på lektioner och på seminarier. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • Kunskaper om kultur- och idéhistorien från antiken till i dag samt om vanliga epok- och genrebegrepp.
  Kos
 • Förmåga att sätta in den kultur- och idéhistoriska utvecklingen i ett större sammanhang samt att resonera kring hur olika skeenden har påverkat och påverkar idéhistorien och konstarternas utveckling.
  Kos
 • Kunskaper om kulturbegreppets olika innebörder och centrala tankegångar inom estetiken.
  Kos
 • Kunskaper om de olika konstarternas särskilda uttrycksmedel samt om konstarternas samspel med varandra, med teknikutvecklingen och med det omgivande samhället.
  Kos
 • Kunskaper om vad som har kännetecknat och kännetecknar kreativa miljöer samt om skapandets villkor för olika grupper.
  Kos
 • Förmåga att analysera och tolka kulturuttryck och idéströmningar med hjälp av adekvata begrepp, metoder och teorier.
  Kos
 • Centralt innehåll
 • Orientering om samtida kulturuttryck och beröringspunkter mellan dem.
  Kos  -
 • Samband mellan samhällsförändring och konstnärliga uttrycksformer, i nutiden och med historiska tillbakablickar.
  Kos  -
 • Konstnärliga uttrycksformers roll och villkor i dagens samhälle. Frågor som rör upphovsrätt, yttrandefrihet, demokrati och censur liksom tekniska möjligheter att presentera konstnärligt skapande.
  Kos  -
 • Det konstnärliga yrkesutövandets villkor samt föreställningar om kreativitet och vad som kännetecknar kreativa miljöer.
  Kos  -
 • Elevernas eget skapande och hur det förhåller sig till samtidens konstnärliga uttryck.
  Kos  -
 • Analys och tolkning av aktuella kultur- och konstföreteelser. Begrepp och teorier som förekommer i aktuell kulturdebatt.
  Kos  -