👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekologi

Skapad 2021-11-08 09:07 i Järvenskolan Katrineholm
Grundskola 7 Fysik Kemi Biologi
Ekologi är vetenskapen som behandlar samspelet mellan organismer och den miljö de lever i. Hur påverkas vi av klimatförändringar och hur påverkar vi klimatförändringar? Spelar det någon roll om jag ändrar livsstill eller kan jag fortsätta leva som jag göra idag? Spelar det någon roll?

Innehåll

När du arbetat med detta område ska du kunna:

 • Veta vad ett ekosystem är och vad det innehåller

 • Förstå samband i olika ekosystem

 • Känna till olika ekologiska modeller tex näringspyramid

 • Förstå hur näringskedja och näringsväv fungerar och kan störas

 • Kunna beskriva kolets kretslopp

 • Kunna beskriva hur människan påverkar ekosystem

 • Kunna beskriva hur människan påverkar kretslopp

 • Känna till miljögifter och hur det påverkar ekosystem

 • Känna till växthuseffekt och global uppvärmning 

 • Veta vad fotosyntesen är och hur den fungerar

 

Vecka

Detta ska du lära dig

Sidor i boken

Laborationer

Studiestöd 

Filmer

v.45

Vad ekologi är


Vad ett är ekosystem


Hur ett ekosystem fungerar


Hur människa påverkar ekosystem
s.196-197


Frågor

s.199

 

Studi

Introduktion till ekologi


Organismsamhällen


Arters olika roller i organismsamhälle


Ekosystem på land mfl.


Ekosystem i havet mfl.


Begreppa

Vad är ett ekosystem?


Livet i havet och sötvatten


Livet i bergsområden och öknar


Livet i öppna marker

NE

Vad är ett ekosystem?


Stora Barriärrevet - ett hotat ekosystem


Stormdrabbad skog


Sli Play

Ekosystem


Vi lär oss om ekologi


Sommarängen - Ett artrikt ekosystem


Ekologins grunder


Vi lär oss om: skogen


Vi lär oss om: öken


Vi lär oss om: hav

v.46-47

Vad fotosyntes är och hur den fungerar


Vad en näringskedja är och fungerar


Vad en näringsväv är och hur den fungerar


Vad näringspyramiden är och hur den fungerar 

s.40-42


s.198-199


Frågor

s.42


s199

Näringsväv

Lek med Anrikning

Studi

Fotosyntesen


Näringskedja


Näringsväv


Ekologiska pyramider


Begreppa

Fotosyntesen
NE

Fotosyntes


Fotosyntesen - den livsviktiga processen och hur den upptäcktes


Vad är en näringskedja?


Sli Play

Fotosyntesen


Fotosyntesen och cellandningen


Näringskedja och näringsväv


Näringspyramid


Nedbrytare

v.48

Kolets kretslopp


Människans påverkan på kolets kretslopp

s.200-202


s.216-218


Frågor

s.202


s.218 

Studi

Kolets kretslopp


Försurning: surt regn


Begreppa

Kolets kretsloppNE

Kolets kretslopp


Kolets kretslopp
Sli Play
Kolets kretslopp


Snabbkoll: Kolets kretslopp

v.49

Känna till vad växthuseffekten är 


Känna till klimatförändringar


Känna till vad hållbar utveckling är

s.224-227


s.228-229


Frågor

s.227

Ekologiskt fotavtryck test

Studi

Koldioxidavtryck


Växthusgaser


Klimatförändringar


Klimatförändringarnas historia

Hållbar utveckling


Människans miljöpåverkan


Begreppa

Ditt ekologiska fotavtryck


Vad händer när det blir varmare på jorden?


Vad menas med växthuseffekt?


Vad är hållbar utveckling

NE

Växthuseffekten 


Vad är hållbar utveckling?


Sli Play

v.50

Veta vad biologisk mångfald är 


Veta vad monokultur är 

   

Studi

Biologisk mångfald


Hot mot biologisk mångfald


Jordbruk: typer av jordbruk


Begreppa

Levnadsvillkor i tropiska klimat

NE

Vad är biologisk mångfald?
Sli Play

Biologisk mångfald inom en art
 

Fördjupning

   

Extra

Svt play: Världens natur

 

Begrepp du ska kunna efter avslutat område: ekologi, ekosystem, ekosystemtjänst, energi, population, växtsamhälle, djursamhälle, näringskedja, näringsväv, näringspyramid, producent, konsument, nedbrytare, toppkonsument, predator/rovdjur, kretslopp, fotosyntes, biologisk mångfald, monokultur, miljögifter, växthuseffekt, växthusgaser, global uppvärmning, ekologiskt fotavtryck, hållbar utveckling, klimatzon, ekvator

 

Boken som sidorna hänvisar till är Titano Biologi ISBN 978-91-40-68824-8

 

Uppgifter

 • Test ekologi

 • Test ekologi