👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jämställdhetsplanering Självkänsla Lunden ht -21

Skapad 2021-11-08 10:37 i Förskolan Marieberg Östhammar
Förskola
Jämställdhetsplanering med årshjul för tema trygghet, självkänsla, empati och respekt.

Innehåll

Avdelningens mål:

- Att barnen ska känna sig trygga i sig själva och våga uttrycka sina tankar och känslor, både med hjälp av ord, kroppsspråk och tecken. 

- Att alla barn ska känna sig bra som de är.

- Att stärka barnen i att våga säga nej/stopp när något inte känns bra.

- Att alla barn  ska känna sig sedda och accepterade.

 

Aktivitet:

Vi uppmuntrar barnen att hjälpas åt/hjälpa varandra samt berömmer och bekräftar de goda handlingarna. Vi uppmuntrar barnen att själva finna lösningar i konflikter men finns också nära för att hjälpa dem om det behövs.

Vi pratar med barnen om att säga stopp när något inte känns bra, tränar på att barnet själv ska våga säga ifrån. Vi pratar med barnen i vardagen om vikten av att lyssna och respektera när någon säger nej/stopp/sluta.

Vi kommer att prata om och uppmuntra barnen till att använda stopphanden för att förtydliga när någon säger stopp. Vi kommer även att fortsätta använda några olika känslotecken (tecken som stöd).

Pedagogerna visar intresse för barnen, vi ställer frågor om saker barnen gjort, frågar hur det känns, hur de tänkt osv.

Vi pratar med barnen om allas lika värde oavsett likheter och olikheter, vi vill skapa en tolerans för att vi alla är olika och tycker olika. Pedagogerna föregår med gott exempel! 

Vi kommer att låta barnen titta sig i spegeln (hur ser jag ut?) och rita sitt självporträtt. Dessa kommer vi att sätta upp på avdelningen. 

 

När? Var? Hur? Varför?

Vi jobbar med detta i vardagen, pratar om det med barnen när situationer uppstår, på samlingar, kring matbordet mm. Att använda sig av stopphanden kan vara ett bra komplement för barn som har svårt att säga nej/stopp/sluta men kan även användas av barn eller vuxna som helt enkelt vill förstärka sitt stopp. Stopphanden är något som vi vet att vissa barn redan känner till och använder. Vi fortsätter att i vardagen uppmuntra dem att använda stopphanden när det behövs. Vi vuxna använder oss också av stopphanden. För vissa barn kanske stopphanden är ny och andra kan behöva påminnas om att den finns och om innebörden av den, då finns vi vuxna här och hjälper dem. Den kommer även att pratas om på samlingar. 

Att stärka barnens självkänsla och att vi som pedagoger ska se och visa intresse för varje barn är en stor del av vår verksamhet och ska hela tiden finnas med oss i vårt vardagliga arbete. Vi vill ge barnen en tro på sig själva och en känsla av att de är viktiga, att få barnet att känna att hen är kunnig, klok och behövs i gruppen. Genom våra handlingar och ord arbetar vi för att visa alla barn att de alltid har rätt att uttrycka hur de känner, att alla känslor är okej att känna.

I arbetet med att stärka barnen i att sätta ord på sina känslor kommer vi att arbeta med känslokort som vi har här på förskolan. Barnen får se en bild på någon som är glad/ledsen/rädd etc. och vi samtalar om hur denne känner sig, vad som kan få just dig att känna så.

Vi erbjuder aktiviteter och vi uppmuntrar barnen att våga pröva på nya saker. 

 

Resultat - hur blev det?

Barnen har blivit bra på att säga stopp och nej när det är något som inte känns bra. Vi tränar fortfarande på att det är viktigt att lyssna och respektera den som säger stopp. Vi upplever att många av barnen vågar tala om vad de tycker och stå upp för sin åsikt. Vi har gjort självporträtt och pratat om att vi alla är olika och ser olika ut och det är okej. Vi upplever att barnen är så pass trygga att de vågar prova nya saker t.ex hälsa på på andra avdelningar. 

 

Analys - använd fördjupande frågor som t.ex. Varför blev det som det blev? Hur gjorde vi? Vad behöver ändras till nästa gång?

Kopplingar till läroplanen

 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18