Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Djurgrupper v39-v43

Skapad 2012-04-26 11:35 i Rydsbergsskolan grundskola Lerum
Kursen ger kunskap o m de olika grupperna av ryggradsdjur, deras egenskaper och livsbetingelser.
Grundskola 6 – 9 Biologi

Innehåll

Syfte

Kursen syftar till att eleverna ska få inblick i hur djur är inordnade i grupper efter egenskaper. De ska också få kunskaper om dessa djurgruppers egenskaper och levnadssätt. Ett annat syfte är att arbeta med faktatexter så att eleverna lär sig att hitta relevant information i olika slags källor. Att sedan träna sig i att sammanställa informationen och kunna presentera relevant fakta.

Innehåll

Efter arbetsområdet ska eleverna känna till följande begrepp och områden: • Systematik- Hur djur är ordnade • Några olika grupper av ryggradslösa djur och deras egenskaper • Art De ska också fått fördjupade kunskaper om en av djurgruppernas egenskaper och livsbetingelser.

Arbetsgång

Först studeras eleverna olika djurgrupperna gemensamt ok enskillt i läroboken.

Vi har gemensam genomgång samt ser på film om djurgrupper.

Blötdjur Svampdjur Nässeldjur Koralldjur Kräftdjur Toffeldjur

Fiskar och Groddjur

 

uppgift 1 under vecka 39 enskilld

Välj en djurgrupp och berätta om följande:

Var lever djurgruppen? Hur lever de?

Vad har de för egenskaper?

Ta fram bilder

Hur är djuret uppbyggt. Encelligt eller flerselligt?

Har djurgruppen något hot?

Hur ser framtiden ut för djurgruppen

Torsdag vecka 39 sammanställer vi hela klassens individuella arbeten på en gemensam plansch.

 

uppgift 2 under vecka 40 enskilld

Vi jobbar med fiskar och groddjur

 Välj en fiskar eller groddjur och berätta om följande:

Var lever djurgruppen?

Finns de i din närhet?

Hur fortplantar de sig? yttre eller inre befruktning?

Vad har de för egenskaper?

Ta fram bilder

Hur är djuret uppbyggt? Rita en egen bild och sätt ut viktiga delar

Har djurgruppen ryggrad?

Har djurgruppen något hot?

Är djurgruppen känslig för miljöförstöring.

 

uppgift 3 vecka 41-42 enskild

Vi börjar jobba med däggdjur:

Väl helt fritt ett vilt däggdjur som lever i Sverige eller någon annanstans i världen.

Gör en planering:

Vad ska du ta reda på om djuret som du inte redan vet?

Varför väljer ta reda på detta?

Berätta för en kompis och be om två ytterligare frågor som kompisen anser viktiga.

_________________________

Börja din undersökning med att kolla vad kompisar vet om djuret?

Ta själv reda på de frågor du har?

Förbered en presentation om djuret 

och det du kommit fram till

__________________________

Visa och berätta för klasskompisarna om ditt arbete

klart torsdag vecka 42

 Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.
  Bi  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: