👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik - 7an 7CD

Skapad 2021-11-09 14:12 i Frösåkersskolan Östhammar
Grundskola 8 Fysik
Under 7an kommer vi att arbeta med Elektricitet. Du kommer att få utveckla dina kunskaper om elektriciteten som vi är så beroende av idag. Vi kommer prata en hel del om elsäkerhet, om hur vi kan skydda oss för olyckor. Vi kommer även beröra avsnittet Ljud (Vad är Ljud? Är ljud skadligt mm samt Kraft och rörelse.

Innehåll

 

Undervisningens innehåll - Ljud:

 • Hur ljud uppstår och breder ut sig
 • Principer för hur ljud skapas i olika situationer
 • Ljudets egenskaper, till exempel skillnad mellan starka och svaga toner samt höga och låga toner
 • Hur ljud mäts och hur ljudmiljön kan påverkas
 • Om historiska och nutida upptäckter och vilken betydelse de haft för utvecklingen av musikindustrin samt för att förbättra människors ljudmiljö

Undervisningens innehåll - Ellära:

 • Hur utforskandet av elektriska laddningar lett till dagens kunskap om spänning, ström och resistans
 • Hur man ritar och kopplar elektriska kretsar och hur de används i vardagliga sammanhang
 • Hur man hanterar elektricitet på ett säkert sätt
 • Hur elektrisk energi kan omvandlas till andra energiformer
 • Hur historiska och nutida upptäckter inom elektricitet påverkat samhället, miljön och människans levnadsvillkor

Undervisningens innehåll - Rörelse och kraft:

 • Att identifiera flera olika slags krafter
 • Att det är en förändring av krafter som skapar rörelser
 • Hur våra ökade kunskaper om rörelser och krafter påverkar våra liv, till exempel inom trafiksäkerhet, utskjutning av satelliter och tvättmaskiner
 • Använda fysikaliska kunskaper om rörelse och kraft för att förklara vardagliga fenomen kring till exempel balans, tröghet och fritt fall
 • Samtala och argumentera kring samhällsfrågor som rör kunskaper om rörelse och kraft

Arbetssätt

 • Vi kommer att arbeta med faktakunskaper, enskilt och i grupp med demonstrationer
 • Vi kommer att planera och genomföra laborationer.
 • Vi kommer att ha diskussioner kring området
 • Vi kommer se en del filmer i ämnet och diskutera innehållet

Redovisning av kunskaper

 • Diskussioner i klassen och på gruppnivå.
 • Laborationer
 • Muntliga och skriftliga redovisningar av uppgifter/laborationer
 • Skriftlig bedömningsuppgift

Du kommer att bli bedömd på

 • Hur väl du kan samtala och diskutera frågor som rör området
 • Hur väl du kan planera, genomföra och redovisa laborationer
 • Dina kunskaper inom området, begreppen - din förmåga att använda begreppen som ingår i kursen. Ju fler begrepp du har med i resonemanget och använder på rätt sätt desto bättre.

Grovplanering

Ljud - kapitel 3 i Fysikboken

Vecka 45-47

Vad är ljud?
Vilken hastighet har ljud i olika medier? Varför skiljer det sig?
Hur kan vi höra? Varför har vi två öron?
Vad är frekvens och vilka frekvenser kan en människa höra?
Infraljud/Ultraljud, Vad är det? Hur används det?

Starkt/Svagt ljud - Förklara med ord och bild
Höga/Låga toner - förklara med ord och bild 

Resonans, vad betyder detta och vad är det?

Är ljud skadligt? När är ljud skadligt? Vad är Tinitus?

Begrepp: Ljudvåg, Våglängd, Frekvens, Ultraljud, Infraljud, Hertz, Decibel, Eko, Ekolod, Resonans

Testa dig själv
3:1 Fråga 1-7 
3:2 Fråga 1-4
3:3 Fråga 1-5

Kom ihåg att plugga även på anteckningar!

Prov fredag vecka 48

 

Elektricitet - kapitel 2 i fysikboken

Vecka 48-49

Elektriska laddningar, delkapitel 2:1 Sid 42-47.

Vad är en Atom och hur är den uppbyggd?
Vad är elektrisk laddning? Övning: Elektriska laddningar (separat papper)
Hur uppkommer statisk elektricitet?
Hur uppkommer åska och blixtar och hur kan vi skydda oss från detta?

Begrepp: Atom, proton, neutron, elektron, positiv- och negativ laddning, attrahera, repellera.

Testa dig själv sid 47 fråga 1-5, 8-9  (6-7, 10)

 

Vecka 2-4

Spänning och Ström, delkapitel 2:2 Sid 48-53 samt Elektriska kretsar, delkapitel 2:3 sid 56-60


Vad är elektrisk spänning?
Vad är elektrisk ström?
Så kopplar du ihop en elektrisk krets
Vad händer med lampor/spänning i serie-/parallellkopplingar
Rita och koppla efter kopplingsscheman

Begrepp: spänning, ström, elektrisk krets, ledare, isolator, volt, ampere, kopplingsschema, serie- och parallellkoppling

Laborationer: Serie- och parallellkoppling, kopplingsövningar

Testa dig själv sid 53 fråga 1-7 samt 10 
Testa dig själv sid 60 fråga 1-8

 

Vecka 5

Strömmen möter motstånd, delkapitel 2.4 sid 61-63

Hur fungerar en glödlampa?
Vad är en resistor?
Hur fungerar en resistor?

Begrepp: glödtråd, resistans, resistor, ohm

Laboration: Resistans

Testa dig själv sid 63 fråga 1-9

Prov fredag vecka 41

 

Vecka 6


Tänk på elsäkerheten!

Begrepp: Kortslutning, säkring/propp, överbelastning, skyddsjordning, jordfelsbrytare

Laboration kortslutning - lämna in laborationsrapport

Testa dig själv sid 68

 

Vecka 5

Kraft och rörelse