👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ge åk 6 Ht-21 Europa

Skapad 2021-11-11 08:14 i Kärna skola Linköping
Europa
Grundskola 6 Geografi
Vi kommer under detta arbetsområde att arbeta med vår världsdel Europa. Vilka länder ingår i världsdelen Europa och hur ser kartan för Europa ut? Var bor de flesta människorna i Europa, varför bor människor just där och hur påverkas landskapet av det? Hur ser Europas natur och kulturlandskap ut? Det här är några av alla frågor som du kommer att få svar på under det här arbetsområdet.

Innehåll

Det här ska du visa att du kan:

- berätta om Europa och klimatet och förstå varför olika platser har olika klimat

- kunna namnge viktiga berg, bergskedjor, sjöar, världshav mm.

-  att kunna visa på en karta var Europa och övriga världsdelar ligger.

-  berätta om Europeiska unionen och det arbetet som de gör med hållbar utveckling

- var människor bor i Europa samt orsaker och konsekvenser av detta.

- centrala ord och begrepp.

 

För att lära dig kommer du att:

- få arbeta i vårt läromedel Puls Geografi Europa, Utkik Geografi samt arbetsblad.

-delta i gemensamma diskussioner kring lektionens innehåll.

-titta på olika filmklipp.

 

Du visar vad du kan när:

-du kan berätta var Europa och övriga världsdelar ligger

- du kan berätta om klimatet och naturen i Europa

- du kan namnge viktiga berg, bergskedjor, världshav och floder.

- du kan berätta vad EU är för något och hur de arbetar med hållbar utveckling

-du kan beskriva olika natur- och kulturlandskap i Europa

-du kan använda viktiga ord och begrepp

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  Ge  4-6

Matriser

Ge
Geografi - Europa

Har ännu inte nått E-nivå
E
C
A
Namngeografi
Du kan namnge världsdelarna, världshaven, länder, huvudstäder, bergskedjor och floder i Europa
 • Ge  C 6
 • Ge  A 6
Du kan namnge världsdelarna och världshaven, länderna samt huvudstäderna samt klarar av att namnge några av bergskedjorna och floderna.
Du kan namnge alla världsdelar och världshav, länderna samt huvudstäderna. Du ska även kunna placera ut majoriteten av bergskedjor och floder på rätt plats.
Du kan namnge alla världsdelar och världshav, länderna, huvudstäder samt klarar av att placera samtliga bergskedjor och floder på rätt plats.
Befolkning
Fördelningen av Europas befolkning samt orsaker och konsekvenser av fördelningen.
 • Ge  E 6
 • Ge  C 6
 • Ge  A 6
Du känner till hur befolkningen är fördelad i Europa.
Du känner till fördelningen av Europas befolkning och kan redogöra för orsakerna till den.
Du känner till fördelningen av Europas befolkning och kan redogöra för orsakerna till den. Du kan även beskriva konsekvenserna av fördelningen.
EU
Du kan berätta om EU och deras arbete och utmaningar med hållbar utveckling.
 • Ge  E 6
 • Ge  C 6
 • Ge  A 6
Du kan berätta om vad EU är och vad de gör på ett enkelt sätt. Du kan även nämna arbete de gör med hållbar utveckling.
Du kan berätta om vad EU är och vad de gör på ett utvecklat sätt. Du kan även berätta om det arbete de gör med hållbar utveckling på ett bra sätt.
Du kan berätta om vad EU är och vad de gör på ett välutvecklat sätt. Du kan även berätta om det arbete de gör med hållbar utveckling på ett mycket bra sätt.
Natur och kulturlandskap
 • Ge  E 6
 • Ge  C 6
 • Ge  A 6
Du kan berätta om Europas natur- och kulturlandskap och hur det påverkar var människor bor.
Du kan på ett utvecklat sätt berätta om Europas natur- och kulturlandskap och hur det påverkar var människor bor.
Du på ett välutvecklat sätt berätta om Europas natur- och kulturlandskap och hur det påverkar var människor bor.
Ord och begrepp
Ämnesspecifika ord för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
 • Ge  E 6
 • Ge  C 6
 • Ge  A 6
Du känner till ett några geografiska ord och begrepp och använder dig av dem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du känner till flera geografiska ord och begrepp och använder dig av dem på ett fungerande sätt.
Du känner till många geografiska ord och begrepp och använder dig av dem på ett väl fungerande sätt.