👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Resultat Sv/Sva, nationella prov - årskurs 6

Skapad 2021-11-11 09:46 i Tågaborgsskolan Helsingborg
Grundskola 6 Svenska Svenska som andraspråk
Delprov A prövar den muntliga förmågan. Det består av två delar där en förberedd redogörelse prövas i den ena delen och samtal i den andra. Till en av delarna utgörs underlaget av en cd med inlästa skönlitterära texter. Delprov B1 och B2 prövar läsförståelse av skönlitterär text respektive sakprosatext. Delprov C1 och C2 prövar elevens förmåga att skriva olika texttyper. Vid det ena provtillfället ska en berättande text skrivas och vid det andra provtillfället ska en sakprosatext skrivas.

Matriser

Sv SvA
Resultat Nationella prov Sv/SVa år 6,

F
E
D
C
B
A
Delprov A - Muntlig produktion, redogörelse
Delprov B - läsförståelse
Delprov C - Skriftlig produktion
Provbetyg