👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tecken

Skapad 2021-11-15 12:44 i Förskolan Slöjdaren Umeå
Förskola
Barnen visar ett nyfiket intresse för TAKK. Vi använder det som kompletterande kommunikation tillsammans med barnen i den dagliga verksamheten på olika sätt.

Innehåll

Innehåll

Varför använder vi tecken som stöd? 

Vi har som mål att använda TAKK som alternativ och kompletterande kommunikation tillsammans med barnen i den dagliga verksamheten. Vi märker att barnen har ett nyfiket intresse på tecken. Vi vill därför fånga detta och arbeta vidare med det.TAKK kan tydliggöra för de barn som vi upplever behöver stöd att förstå och kommunicera med kroppen och tal.
TAKK är en metod som används tillsammans med talat språk, det förenklar för barnet att lära sig ord och det blir lättare att uttrycka sig. Det ger barnet redskap att tydliggöra det talande språket.

TAKK är ett redskap och komplement till det talande språket som innebär att den som pratar samtidigt tecknar de viktigaste orden. Skillnaden mellan teckenspråk och tecken som stöd är att man endast förtydligar vissa centrala ord i en mening.

 
Fördelar med TAKK:

  • Det ger tidigare tillgång till språk och ökat intresse för språk.
  • Det är lättare för individen att förstå det som sägs eftersom det är de meningsbärande orden som tecknas.
  • Tecken ger tre vägar till förståelse; det man hör, det man ser och det man känner. Detta underlättar för förståelse av det som sägs och tydliggör språket.

Om och när en individ kan använda ett talat ord kommer hen att göra det istället för att teckna.

 
Vårt mål:

Ett av våra mål är att barnen utvecklar sin språkliga identitet. 

Att alla barn tycker det är roligt att lära sig nya tecken.

Att alla barn kan kommunicera med andra.

Att alla barn tecknar utifrån sin egen förmåga.

Att vårdnadshavare får insyn i vår verksamhet och får ta del av de tecken vi arbetar med.

 

Hur vi arbetar med tecken: 

Vi arbetar med TAKK, både i vardagen och i våra planerade aktiviteter.

Vi sätter upp de tecknen som vi arbetar med synligt inne på avdelningen.

Vi har även bilder på tecken i våra miljöer, t.ex. vid matbordet.

Vi är intresserade pedagoger som vill lära nya tecken med barnen.

Varje vecka delger vi våra vårdnadshavare nya tecken.

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
    Lpfö 18
  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
    Lpfö 18