👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

v 46 Barnkonventionvecka, barnboksvecka

Skapad 2021-11-16 10:32 i Söraskolans fritidshem Österåker
Grundskola F – 9
Denna vecka präglas av prat och tankar kring barn i andra länder, olikheter, allas lika värde och även barnboksveckan.

Innehåll

Vad?

Vi arbetar med barnkonventionen och tillverkar egna böcker till ett litet bibliotek.

Varför?

Vi vill synliggöra hur barn har det olika i olika länder, samt tala om allas lika värde oberoende av härkomst etc.

 

Hur?

Vi kommer varje dag se små filmer som handlar om detta ämne och prata om dem. Detta genomförs innan mellanmålet.

På avdelningar kommer det finnas en världskarta med flaggor och information om de olika nationaliteter som finns i fritidsgruppen.

Det kommer komma upp bilder på avdelningen från olika länder där eleverna kan gissa vilket land de ser. Rätt svar finns på baksidan.

Vi kommer även denna vecka tillverka böcker som vi kommer sätta upp på avdelningen så att vi kan läsa varandras böcker.

Utvärdering: Filmerna startar mycket tankar och diskussioner  hos eleverna. De pratar om hur dem själva har det och börjar fundera på vad som är normalt i andra länder och hur olika det är.

De fick även upp ögonen över hur många olika nationaliteter som finns i gruppen och var mycket stolta över sina dockor och flaggor på väggen. Elever från andra avdelningar har också varit och tittat på väggen.

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
    Gr lgr11  -