👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Morgonsamling

Skapad 2021-11-17 19:13 i Borgmästarskolan Helsingborg
Grundsärskola F – 9 Motorik Kommunikation Verklighetsuppfattning Estetisk verksamhet Vardagsaktiviteter
Morgonsamling

Innehåll

Du kommer ta del av ord, begrepp och symboler som gäller veckodagar, månader, datum, årstider, väder och teman. 

Du kommer aktivt ta val av vilken musik du vill höra i olika gener och från olika tidsepoker. 

Du kommer få höra och se olika sånger och videosnuttar om bokstäver och siffrorna 1-10.

Du kommer delta när vi sjunger och tecknar. 

Du kommer aktivt delta i att berätta vem som är här och öva på att igenkänna bilder på deg själv och dina klasskompisar. 

Du kommer delta på att gå genom hur dagarna kommer se ut med hjälp av bildstöd.

Du kommer aktivt använda smartboard. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • samspela med andra,
  KOM
 • tolka olika former av kommunikativa uttryck,
  KOM
 • använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation.
  KOM
 • Centralt innehåll
 • Tolka kommunikativa uttryck, till exempel kroppsspråk, tecken eller tal.
  KOM  7-9
 • Bokstavsformer och ljud utifrån elevens erfarenhet och intresse.
  KOM  7-9
 • Information i vardagssituationer, till exempel scheman, symboler och instruktioner såväl med som utan digitala verktyg.
  KOM  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet kommunikation till exempel för att samspela med andra
  KOM  7-9
 • Återkommande mönster i naturen, till exempel dygn, årstider och vädertyper. Hur detta kan påverka människor, djur och växter.
  VEU  7-9
 • Uttryck för tid som beskriver nutid, dåtid och framtid samt uppdelning av tid, till exempel morgon, veckodag och årstid.
  VEU  7-9
 • Heltal. Hur de benämns, storleksordnas och används för att ange antal och ordning. Ramsräkning.
  VEU  7-9
 • Rytm- och musikinstrument.
  ESE  -
 • Ord, begrepp och symboler för att kommunicera och samspela med andra.
  SPR  -
 • Minnesstöd i vardagen, till exempel bilder, fotografier och scheman.
  SPR  -
 • Bilder, film, musik, sång, dans och hantverksföremål från olika kulturer och traditioner.
  ES  1-3