👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

ÅK5 El och magnetism

Skapad 2021-11-24 13:11 i Närlundaskolan Ekerö
Grundskola 4 – 6 Teknik Fysik
Vi kommer att lära oss mer om magnetism och el. Vad är magnetiskt? Hur fungerar magnetism? Hur blir el till? Vad ska man tänka på ur ett säkerhets perspektiv? Hur kopplar man el sheman?

Innehåll

 

  LÄRANDEMÅL

Du ska kunna läsa en text om faktatext och svara på frågor från texten.

Du ska lära dig och använda begrepp kopplade till magentism och el.

Du ska kunna diskutera och föra resonemang om magenetism och el.

Du ska kunna diskutera els för och nackdeldar i samhället.

  SÅ HÄR KOMMER VI ATT ARBETA

Vi kommer läsa texter i "boken om kemi och fysik" samt och svara på frågor.

Lärare kommer utföra demonstrationer och eleverna kommer träna på att dokumenetra dem. 

Eleverna kommer att genomföra experiment och träna på att dokumenetra dem. 

Eleverna kommer tex att träna på att koppla kretsar. https://universeandmore.com/crack-the-circuit/

  SÅ HÄR KOMMER DITT ARBETE ATT BEDÖMAS

Du kommer bedömas på dina svar i Forms och hur väl du utvecklar dessa. 

Du bedöms på hur du deltar muntligt i diskussioner i klassrummet.

Du bedöms på hur väl du kan no begrepp i t.ex. diskussioner eller svar i uppgifter. 

Du bedöms på hur du använder utrustingen vid tex laburationer. 

  BEGREPP

Magnet

Magnetisk

Sydpol

Nordpol

Elektromagnet

Krets

Sluten krets

Parallellkoppling

Seriekoppling

Strömbrytare

Ledare

Isolator

FÖRBEREDELSER HEMMA

https://app.begreppa.se/begreppa/videos/fysik/magnetism/vad-ar-elektromagnetism

https://app.begreppa.se/begreppa/videos/fysik/magnetism/vad-ar-magnetism

https://app.begreppa.se/begreppa/videos/teknik/tekniska-losningar/tekniska-losningar-med-elektricitet

https://app.begreppa.se/begreppa/videos/fysik/elektricitet/elektriska-kretsar-fy

https://app.begreppa.se/begreppa/videos/fysik/elektricitet/hur-fungerar-ett-batteri

https://app.begreppa.se/begreppa/videos/fysik/elektricitet/serie-och-parallellkoppling

https://app.begreppa.se/begreppa/videos/fysik/elektricitet/elektrisk-effekt

https://app.begreppa.se/begreppa/videos/fysik/elektricitet/vad-ar-resistans

inläsningstjänst 

boken om kemi och fysik sida 76-97 samt 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Fy  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
  Fy  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
  Fy  E 6
 • Eleven kan också beskriva och ge exempel på energikällor, energianvändning och isolering med viss koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
  Fy  E 6
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
  Tk  E 6