👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Demografi och den afrikanska kartan v.3-v10

Skapad 2021-11-25 15:42 i Konradsbergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 8 Geografi
I detta moment kommer vi att lära oss om afrikanska länder, städer, floder etc..... Vi kommer även att lära oss om olika begrepp så som demografi, befolkningsökning, nativitet, mortalitet när ni ska undersöka just befolkningsfrågor i ett land ni får tilldelat.

Innehåll

Vad

 • Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen. Migration och urbanisering och orsaker till och konsekvenser av detta.

 • Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.
 • Kartan och dess uppbyggnad med gradnät, färger, symboler och olika skalor. Topografiska och olika tematiska kartor.
 • Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder.
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
 • Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.

Varför

Du ska öva på att:

 • Utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen.
 • Göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker. 

Hur

 • Vi kommer att jobba med blindkartor
 • Tillsammans och individuellt studera olika typer av kartor, statistik och diagram
 • Läsa litteratur
 • Arbeta med uppgifter

Bedömning

 • Förhör Afrikas karta
 • Inlämning av arbete kring ett lands demografi

 

Förhöret innehåller:

- länder (alla),  

- Huvudstäder (15, Vilka väljer själv)) 

- hav (fyra, Atlanten, Indiska oceanen, Medelhavet, Röda havet)  

- öknar (2, Sahara, Kalahari)  

- floder (3, Niger, Nilen, Kongofloden)  

- Berg (3 Kilimanjaro, Mount Kenya, Atlasbergen) 

 

 

Veckoplanering

Vecka 3 - Afrikas namngeografi: Ni ska fylla i länder, huvudstäder etc... på en blindkarta

Vecka 4 - Afrikas namngeografi: Ni ska fylla i länder, huvudstäder etc... på en blindkarta.  Förhör på Afrikas namngeografi samt relativa lägen.

Vecka 5 - Förhör onsdag 2/2, Genomgång av begrepp som är kopplade till demografi samt arbete med olika diagram. s. 109-111

Vecka 6 - Fortsatt genomgång av begrepp/diagram samt arbete med ditt tilldelade land. s. 112-122

Vecka 7 - Förstå vad som menas med migration och hur det ser ut i världen. Arbeta med ditt tilldelade land. s.124-127

Vecka 8 - Arbeta med ditt tilldelade land: Inlämning fredag denna vecka

 

Uppgifter

 • Afrikas karta

 • afrikas karta

 • afrika karta

 • Demografiuppgift

 • Afrikas karta

Matriser

Ge
Namngeografi Afrika

E
C
A
Aspekt 1
Eleven har grundläggande kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har mycket goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.

Ge
Demografiuppgift

E
C
A
Aspekt 1
Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration i olika delar av världen.
Eleven har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration i olika delar av världen.
Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra väl utvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration i olika delar av världen.
Ny aspekt
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Ny aspekt
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett relativt väl samt för utvecklade och relativt väl resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på väl fungerande sätt, samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.