👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Återberättande text år 5 vt 2022

Skapad 2021-11-26 09:42 i Lekstorpsskolan Lerum
Grundskola 5 Historia Svenska
Hur skriver man en tidningsartikel? Hur samspelar text och bild? Vilket språk använder man i en återberättande text? Vi ska arbeta med återberättande text, specifikt en tidningsartikel. Vi granskar och läser olika tidningsartiklar, dramatiserar nyhetsuppläsning, parar ihop rubrik och text eller bild och text osv.

Innehåll

Det här ska du arbeta med:

 • Förstå syftet med en återberättande text (en tidningsartikel) samt veta hur man känner igen en sådan. 
 • Lära dig hur en en tidningsartikel är uppbyggd och hur innehållet kan presenteras.
 • Lära dig vilka språkliga drag som används i en tidningsartikel, som verb i preteritum, olika ordlekar som alliteration, homofoner, homonymer och ordspråk, beskrivande verb, ämnesspecifika ord, direkt och indirekt tal samt lära dig skilja på fakta och åsikt. 
 • På egen hand kunna planera och skriva en tidningsartikel.
 • Din artikel ska handla om Stormaktstiden. 

 

Det här kommer jag att bedöma:

 

 •         Du kan skriva en artikel med tydlig innehåll.
 •       Texten är uppbyggd på ett bra sätt.
 •         Du använder ett varierat språk.
 •        Du använder viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken.
 •        Du kan ge omdöme om textens innehåll.
 •       Du kan förbättra dina texter med hjälp av omdömen.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6

Matriser

Hi Sv
Återberättande text

Grundläggande
Goda
Mycket goda
Du har en inledning som ger svar på frågorna vem, var, vad och när (varför).
Du kan med hjälp skriva en inledning som ger svar på frågorna
Du skriver en inledning som ger svar på de flesta frågorna.
Du skriver en inledning som ger svar på alla frågorna.
Du använder dig av olika tidsord i din berättelse.
Du kan med hjälp använda dig av olika tidsord. Du använder ett fåtal olika ord.
Du kan använda olika tidsord och du varierar dem.
Du kan använda dig av många olika tidsord och du varierar dem.
Du har en kronologisk ordning i din text.
Du kan med hjälp skapa en kronologisk ordning.
De flesta stycken i din text kommer i en kronologisk ordning.
Alla stycken kommer i kronologisk ordning.
Rätt tidsform på verben i din text.
Du kan med hjälp använda dig av rätt form av verben, preteritum, i din text.
I din text är den största delen av verben i preteritum.
Du använder dig av rätt form av verben, preteritum, i din text.
Du har en avslutning i din text.
Du kan med hjälp skriva en avslutning i din text.
Du skriver ett avslut med passande tidsord.
Du skriver ett avslut med passande tidsord samt tankar och känslor om det du återberättat. (knyter ihop allt i slutet)