👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hjortonets planering

Skapad 2021-11-26 10:09 i Förskolan Bäret Ludvika
Handlingsplan för pedagoger - förskola, Ludvika Kommun. Efter genomförd kartläggning på arbetslags- och gruppnivå.
Förskola
Planeringsmall för pedagoger efter genomförd kartläggning på avdelningens organisations- och gruppnivå. Syftet är att tydliggöra vilka behov som finns och planera för hur pedagogerna kommer arbeta framåt.

Innehåll

Rubrik: 

Inom vilket område kommer vi att arbeta inom? (Välj rubrik enligt nedan. OBS! Skriv en planeringsmall per område)

 • Struktur och tydlighet
 • Undervisning i grupp
 • Språk och kommunikation
 • Lek och samspel
 • Omsorgssituationer
 • Hallen

 

 

Var är vi?

Struktur och tydlighet

 • Tydliggörande pedagogik
  • Dagsschema finns på väggen i hallen och i alla samlingsrum, toalett och påklädningsschema finns och används i varje samling och under dagen av alla pedagoger.
  • Bildknippen finns och används sporadiskt.
  • Bild på pedagoger, barn, aktivitet, rum, utegård och material finns inte. Pekkartor används inte. 
  • Början och slut används sporadiskt.
  • TAKK - vi går teckenkurs och behöver veta vilka ord och när vi ska använda.
  • Adekvat material i samlingsrummet, har vi inte i dagsläget.
  • Bibliotek har öppnats på förskolan. Men vi har inte skapat rutiner kring det. 
 • Miljö - vi behöver skapa rum i rummen.
  • Avskild plats
 • Arbetsbeskrivning finns, men behöver utvecklas och diskuteras.
 • Planerad undervisning och i grupp. Det finns inplanerat i skiften, men behöver bli bättre på att planera undervisning.
 • Visselpipa vid inrymning används inte

Undervisning i grupp

 • Planerad undervisning i grupp. Finns under delar av dagar men vi vill utveckla det.
 • Lärobrev skrivs sporadiskt och av olika pedagoger utan systematik. 
 • Reflektioner och analyser skrivs sporadisk och av olika pedagoger utan systematik.
 • Rumsobservationer och kontaktbarometer ska påbörjas.
 • ADL finns planering men behöver hitta ett verktyg på hur vi ska jobba.

Språk och kommunikation

 • TRAS används men vi pedagoger vill ha mer kompetens.
 • Treordsregel och språkplanering, har vi tankar kring.
 • Bibliotek, vi vill starta läsgrupper tillsammans med björnbäret.

Lek och samspel

 • Rollek, vi pedagoger arbetar inte så mycket med planerade lekstunder. Blir mest spontant.

Omsorgssituationer

  • Vi har ingen avskild plats inne på avdelningen, för en lugn stund.

 

 

Vart ska vi?

 

Struktur och tydlighet

Tydliggörande pedagogik

 • Dagsschema
  • vi vill att barnen ska veta vad som händer under dagen och med vem och vart samt vilket innehåll för att skapa en trygghet i gruppen.
 • Bildknippen finns och används sporadiskt
  •  Bildknippen ska användas i alla moment under utbildningen och av samtliga pedagoger för att barnen ska få en förståelse för vad som ska hända och med vem och var
 • Bild på pedagoger, barn, aktivitet, rum, utegård och material finns inte. Pekkartor används inte. 
  • Vi vill skapa bilder på de ovannämnda för att barnen ska få en förståelse för vad som ska hända och med vem och var. 
 • Början och slut används sporadiskt.
  • Vi vill skapa början och slut i olika aktiviteter för att tydliggöra för barnen när vi startar och slutar för att skapa en trygghet i att veta vad som händer. 
 • TAKK - vi går teckenkurs och behöver veta vilka ord och när vi ska använda.
  • Vi vill ha ett gemensamt tänk kring vilka ord som vi ska använda tecken kring, för att vi pedagoger ska veta vilka ord vi ska använda och repetera dem tillsammans med barnen så att de har en möjlighet att tillgodogöra sig dem. 
 • Adekvat material i samlingsrummet, har vi inte i dagsläget.
  • Vi vill ha adekvat material tillgängligt i rummet som sångpåsar, sångkort, flanosagor m.m. Detta för att skapa trygghet i barngruppen då vi slipper springa in och ut ur rummet. 
 • Bibliotek har öppnats på förskolan. Men vi har inte skapat rutiner kring det. 
  • Vi vill skapa läsgrupper kontinuerligt under veckan samt även organisera upp stunder då vi kan använda biblioteket vid andra tillfällen. Syftet är att väcka nyfikenhet för böcker samt det skrivna språket och att skapa en lugn stund för att kunna tillgodogöra sig innehållet i böckerna. 
 • Miljö - vi behöver skapa rum i rummen.
  • Vi vill skapa en avskild plats för att barnen ska komma ner i varv och återhämta sig om de har behov av det.
 • Planerad undervisning och i grupp. Det finns inplanerat i skiften, men behöver bli bättre på att planera undervisning.
  • Vi vill hitta rutiner för att skapa planerad undervisning i vår utbildning för att barnen ska kunna utvecklas så långt som möjligt.  
 • Arbetsbeskrivning finns, men behöver utvecklas och diskuteras
  • Vi vill att arbetsbeskrivningen ska vara klar och ett levande dokument, vilket innebär att alla vet vad som står i den och arbetas utifrån för att skapa trygghet i vad som ska göras i de olika momenten för både arbetslaget och eventuella vikarier. 
 • Visselpipa vid inrymning används inte
  • Vi behöver skapa tydliga rutiner för att använda visselpipan för att skapa en trygghet och säkerhet för barngruppen och arbetslagen.

Undervisning i grupp

 • Planerad undervisning i grupp. Finns under delar av dagar men vi vill utveckla det.
  • Vi vill hitta rutiner för att skapa planerad undervisning i vår utbildning för att barnen ska kunna utvecklas så långt som möjligt.  
 • Lärobrev skrivs sporadiskt och av olika pedagoger utan systematik. 
  • Regelbundenhet kring utskick av lärobrev, ca 1 gg/månad och vem som skriver/ansvarar för utskicken, detta för att vårdnadshavare och vi pedagoger ska ha en "koll" på vad vi i förskolan arbetar med och om det är viss information som behöver delges. 
 • Reflektioner och analyser skrivs sporadisk och av olika pedagoger utan systematik.
  • Regelbundenhet kring reflektioner och analyser och skapa en struktur i vem som gör det och när. Detta för att utvärdera var vi/barnen befinner oss och hur vi ska arbeta vidare.
 • Rumsobservationer och kontaktbarometer ska påbörjas.
  • Vi vill veta hur verksamheten fungerar och på vilken nivå barnen befinner sig för att vi pedagoger ska veta hur vi planerar vår verksamhet och utifrån barnens proximala utvecklingsnivå. 
 • ADL finns planering men behöver hitta ett verktyg på hur vi ska jobba.
  • Vi vill använda oss av planeringen mer och regelbundet, ska vara en levande planering.

Språk och kommunikation

 • TRAS används men vi pedagoger vill ha mer kompetens.
  • Vi pedagoger vill bli säkrare på hur vi ska använda materialet och vill få stöd i vårat arbete.
 • Treordsregel och språkplanering, har vi tankar kring.
  • Vi behöver hitta ett tillfälle så att vi pedagoger tillsammans med specialpedagogen kan upprätta en språkplanering som vi ska använda dagligen. Vi pedagoger behöver påminna varandra om att använda treordsregeln i vårat dagliga samtal tillsammans med barnen.
 • Bibliotek,
  • Vi vill starta läsgrupper tillsammans med björnbäret och även utnyttja biblioteket som en plats för spontan läsning i smågrupper.

Lek och samspel

 • Rollek, vi pedagoger arbetar inte så mycket med planerade lekstunder. Blir mest spontant.
  • Vi vill starta upp de planerade lekstunderna och bilda lekkonstellationer för att främja barnens lek och fantasi.

Omsorgssituationer

 • Vi har ingen avskild plats inne på avdelningen, för en lugn stund.
  • Vi behöver få tid för att planera rum i rum samt göra en lugn och avskild plats för återhämtning

  


Hur gör vi?

Struktur och tydlighet

Tydliggörande pedagogik

 • Dagsschema
  • Sena skiftet gör i ordning dagsschemat för nästkommande dag. Dagsschemat ska fästas med kardborreband för att underlätta vändning av korten, detta fixar Malin. Malin fixar även bilder på oss pedagoger och barnen.
 • Bildknippen finns och används sporadiskt
  •  Kompleterande bilder till knipporna fixar Susanne så att alla pedagoger använder samma bilder på hela förskolan.
 • Bild på pedagoger, barn, aktivitet, rum, utegård och material finns inte. Pekkartor används inte. 
  • Vi vill skapa bilder på de ovannämnda för att barnen ska få en förståelse för vad som ska hända och var.
  • Pekkartor ska tillverkas för att mera aktivivt användas i undervisningen. Maria ansvarar för att pekkartorna tillverkas.
 • Början och slut används sporadiskt.
  • Samlingssituationen startar med namnsång och avslutas med "tack för frukten". 
  • Matsituationen startar med matramsa och avslutas med "tack för maten". Namnsången vi ska använda oss av är "på bäret, går alla varendaste dag och vad roligt att ..,. är här". Matramsan ska skrivas ut och sättas upp vid varje matbord. Malin fixar en enkel matramsa. 
  • Leksitationen startar och avslutas med visning av bilderna i våra bildknippen. Vi pedagoger påminner varandra om att använda oss flitligt av bildknippena. 
 • TAKK - vi går teckenkurs och behöver veta vilka ord och när vi ska använda.
  • Vi vill ha ett gemensamt tänk kring vilka ord som vi ska använda tecken kring, för att vi pedagoger ska veta vilka ord vi ska använda och repetera dem tillsammans med barnen så att de har en möjlighet att tillgodogöra sig dem. Vi pedagoger diskutera vilka ord när hela arbetslaget är på plats. Vi satsar på månadens tecken utifrån olika kategorier. 
 • Adekvat material i samlingsrummet, har vi inte i dagsläget.
  • Vi vill ha adekvat material tillgängligt i rummet som sångpåsar, sångkort, flanosagor m.m. Detta för att skapa trygghet i barngruppen då vi slipper springa in och ut ur rummet. Vi behöver beställa hyllor och få de uppsatta. Malin kontaktar vaktmästare. Vi behöver även göra flera uppsättningar av materialen. Susanne fixar sångpåsar och kopierar upp sångkort till tre samlingar.
 • Bibliotek har öppnats på förskolan. Men vi har inte skapat rutiner kring det. 
  • Vi vill skapa läsgrupper kontinuerligt under veckan samt även organisera upp stunder då vi kan använda biblioteket vid andra tillfällen. Syftet är att väcka nyfikenhet för böcker samt det skrivna språket och att skapa en lugn stund för att kunna tillgodogöra sig innehållet i böckerna. Maria fixar en lista på barnens namn, som vi sedan har för att kryssa i vilka som har varit och läst i biblioteket.
 • Miljö - vi behöver skapa rum i rummen.
  • Vi har skapat en avskild plats för att barnen ska komma ner i varv och återhämta sig om de har behov av det. Malin och Susanne fixar.
 • Planerad undervisning och i grupp. Det finns inplanerat i skiften, men behöver bli bättre på att planera undervisning.
  • Vi vill hitta rutiner för att skapa planerad undervisning i vår utbildning för att barnen ska kunna utvecklas så långt som möjligt. Arbetslaget behöver organisera upp lekgrupper och lektillfällen under hela dagen.
 • Arbetsbeskrivning finns, men behöver utvecklas och diskuteras
  • Vi vill att arbetsbeskrivningen ska vara klar och ett levande dokument, vilket innebär att alla vet vad som står i den och arbetas utifrån för att skapa trygghet i vad som ska göras i de olika momenten för både arbetslaget och eventuella vikarier. Arbetslaget behöver tydligare riktlinjer på vad vi kan kräva av en vikarie, i alla arbetsmoment. 
 • Visselpipa vid inrymning används inte
  • Vi behöver skapa tydliga rutiner för att använda visselpipan för att skapa en trygghet och säkerhet för barngruppen och arbetslagen. Susanne tar kontakt med Jaana angående beställning av visselpipor. Arbetslaget ser över rutinsituationen kring inrymning/utrymning över hela förskolan.

Undervisning i grupp

 • Planerad undervisning i grupp. Finns under delar av dagar men vi vill utveckla det.
  • Vi vill hitta rutiner för att skapa planerad undervisning i vår utbildning för att barnen ska kunna utvecklas så långt som möjligt. Arbetslaget behöver organisera upp lekgrupper och lektillfällen under hela dagen.
 • Lärobrev skrivs sporadiskt och av olika pedagoger utan systematik. 
  • Regelbundenhet kring utskick av lärobrev, ca 1 gg/månad och vem som skriver/ansvarar för utskicken, detta för att vårdnadshavare och vi pedagoger ska ha en "koll" på vad vi i förskolan arbetar med och om det är viss information som behöver delges.Vi pedagoger turas om var trejde månad. Pedagogerna diskuterar om vilken månad som vem skriver.
 • Reflektioner och analyser skrivs sporadisk och av olika pedagoger utan systematik.
  • Regelbundenhet kring reflektioner och analyser och skapa en struktur i vem som gör det och när. Detta för att utvärdera var vi/barnen befinner oss och hur vi ska arbeta vidare. Vi pedagoger för anteckningar vid varje planerad undervisning och under reflektionstid en gång i månaden så sammanfattar vi och skriver i reflektioner/analyser.
 • Rumsobservationer och kontaktbarometer ska påbörjas.
  • Vi vill veta hur verksamheten fungerar och på vilken nivå barnen befinner sig för att vi pedagoger ska veta hur vi planerar vår verksamhet och utifrån barnens proximala utvecklingsnivå. Maria tar fram en kontaktbarometer, som vi ska använda oss av. Maria fixar en lapp kring rumsobservationer och sätter upp i varje rum.
 • ADL finns planering men behöver hitta ett verktyg på hur vi ska jobba.
  • Vi vill använda oss av planeringen mer och regelbundet, ska vara en levande planering. Arbetslaget behöver uppdatera planeringen och använda oss av den.

Språk och kommunikation

 • TRAS används men vi pedagoger vill ha mer kompetens.
  • Vi pedagoger vill bli säkrare på hur vi ska använda materialet och vill få stöd i vårat arbete. Pedagogerna behöver stöd från specialpedagogen. Malin och Susanne har pratat med Tin.
 • Treordsregel och språkplanering, har vi tankar kring.
  • Vi behöver hitta ett tillfälle så att vi pedagoger tillsammans med specialpedagogen kan upprätta en språkplanering som vi ska använda dagligen. Vi pedagoger behöver påminna varandra om att använda treordsregeln i vårat dagliga samtal tillsammans med barnen. Malin tar kontakt med Tin för att bestämma ett datum.
 • Bibliotek,
  • Vi vill starta läsgrupper tillsammans med Björnbäret och även utnyttja biblioteket som en plats för spontan läsning i smågrupper. Pedagogerna behöver planera med Björnbäret och se om det är möjligt.

Lek och samspel

 • Rollek, vi pedagoger arbetar inte så mycket med planerade lekstunder. Blir mest spontant.
  • Vi vill starta upp de planerade lekstunderna och bilda lekkonstellationer för att främja barnens lek och fantasi. Arbetslaget behöver organisera upp lekgrupper och lektillfällen under hela dagen.

Omsorgssituationer

 • Vi har ingen avskild plats inne på avdelningen, för en lugn stund.
  • Vi behöver få tid för att planera rum i rum samt göra en lugn och avskild plats för återhämtning. Malin och Susanne fixar och strukturerar om.

  

 

Hjälpfrågor:

 • Tänk utifrån både vårt förhållningssätt och organisation.
 • Vilka arbetssätt och metoder ska användas? Hur utformar vi miljön?
 • Hur och vad dokumenterar vi i processen?
 • När ska planeringen följas upp?
 • När ska utvärderingen ske?

 

Hur blev det?

Struktur och tydlighet

Tydliggörande pedagogik

 • Dagsschema
  • Sena skiftet gör i ordning dagsschemat för nästkommande dag. Dagsschemat ska fästas med kardborreband för att underlätta vändning av korten, detta fixar Malin. Malin fixar även bilder på oss pedagoger och barnen.
 • Bildknippen finns och används sporadiskt
  •  Kompleterande bilder till knipporna fixar Susanne så att alla pedagoger använder samma bilder på hela förskolan.
 • Bild på pedagoger, barn, aktivitet, rum, utegård och material finns inte. Pekkartor används inte. 
  • Vi vill skapa bilder på de ovannämnda för att barnen ska få en förståelse för vad som ska hända och var.
  • Pekkartor ska tillverkas för att mera aktivivt användas i undervisningen. Maria ansvarar för att pekkartorna tillverkas.
 • Början och slut används sporadiskt.
  • Samlingssituationen startar med namnsång och avslutas med "tack för frukten". 
  • Matsituationen startar med matramsa och avslutas med "tack för maten". Namnsången vi ska använda oss av är "på bäret, går alla varendaste dag och vad roligt att ..,. är här". Matramsan ska skrivas ut och sättas upp vid varje matbord. Malin fixar en enkel matramsa. 
  • Leksitationen startar och avslutas med visning av bilderna i våra bildknippen. Vi pedagoger påminner varandra om att använda oss flitligt av bildknippena. 
 • TAKK - vi går teckenkurs och behöver veta vilka ord och när vi ska använda.
  • Vi vill ha ett gemensamt tänk kring vilka ord som vi ska använda tecken kring, för att vi pedagoger ska veta vilka ord vi ska använda och repetera dem tillsammans med barnen så att de har en möjlighet att tillgodogöra sig dem. Vi pedagoger diskutera vilka ord när hela arbetslaget är på plats. Vi satsar på månadens tecken utifrån olika kategorier. 
 • Adekvat material i samlingsrummet, har vi inte i dagsläget.
  • Vi vill ha adekvat material tillgängligt i rummet som sångpåsar, sångkort, flanosagor m.m. Detta för att skapa trygghet i barngruppen då vi slipper springa in och ut ur rummet. Vi behöver beställa hyllor och få de uppsatta. Malin kontaktar vaktmästare. Vi behöver även göra flera uppsättningar av materialen. Susanne fixar sångpåsar och kopierar upp sångkort till tre samlingar.
 • Bibliotek har öppnats på förskolan. Men vi har inte skapat rutiner kring det. 
  • Vi vill skapa läsgrupper kontinuerligt under veckan samt även organisera upp stunder då vi kan använda biblioteket vid andra tillfällen. Syftet är att väcka nyfikenhet för böcker samt det skrivna språket och att skapa en lugn stund för att kunna tillgodogöra sig innehållet i böckerna. Maria fixar en lista på barnens namn, som vi sedan har för att kryssa i vilka som har varit och läst i biblioteket.
 • Miljö - vi behöver skapa rum i rummen.
  • Vi har skapat en avskild plats för att barnen ska komma ner i varv och återhämta sig om de har behov av det. Malin och Susanne fixar.
 • Planerad undervisning och i grupp. Det finns inplanerat i skiften, men behöver bli bättre på att planera undervisning.
  • Vi vill hitta rutiner för att skapa planerad undervisning i vår utbildning för att barnen ska kunna utvecklas så långt som möjligt. Arbetslaget behöver organisera upp lekgrupper och lektillfällen under hela dagen.
 • Arbetsbeskrivning finns, men behöver utvecklas och diskuteras
  • Vi vill att arbetsbeskrivningen ska vara klar och ett levande dokument, vilket innebär att alla vet vad som står i den och arbetas utifrån för att skapa trygghet i vad som ska göras i de olika momenten för både arbetslaget och eventuella vikarier. Arbetslaget behöver tydligare riktlinjer på vad vi kan kräva av en vikarie, i alla arbetsmoment. 
 • Visselpipa vid inrymning används inte
  • Vi behöver skapa tydliga rutiner för att använda visselpipan för att skapa en trygghet och säkerhet för barngruppen och arbetslagen. Susanne tar kontakt med Jaana angående beställning av visselpipor. Arbetslaget ser över rutinsituationen kring inrymning/utrymning över hela förskolan.

Undervisning i grupp

 • Planerad undervisning i grupp. Finns under delar av dagar men vi vill utveckla det.
  • Vi vill hitta rutiner för att skapa planerad undervisning i vår utbildning för att barnen ska kunna utvecklas så långt som möjligt. Arbetslaget behöver organisera upp lekgrupper och lektillfällen under hela dagen.
 • Lärobrev skrivs sporadiskt och av olika pedagoger utan systematik. 
  • Regelbundenhet kring utskick av lärobrev, ca 1 gg/månad och vem som skriver/ansvarar för utskicken, detta för att vårdnadshavare och vi pedagoger ska ha en "koll" på vad vi i förskolan arbetar med och om det är viss information som behöver delges.Vi pedagoger turas om var trejde månad. Pedagogerna diskuterar om vilken månad som vem skriver.
 • Reflektioner och analyser skrivs sporadisk och av olika pedagoger utan systematik.
  • Regelbundenhet kring reflektioner och analyser och skapa en struktur i vem som gör det och när. Detta för att utvärdera var vi/barnen befinner oss och hur vi ska arbeta vidare. Vi pedagoger för anteckningar vid varje planerad undervisning och under reflektionstid en gång i månaden så sammanfattar vi och skriver i reflektioner/analyser.
 • Rumsobservationer och kontaktbarometer ska påbörjas.
  • Vi vill veta hur verksamheten fungerar och på vilken nivå barnen befinner sig för att vi pedagoger ska veta hur vi planerar vår verksamhet och utifrån barnens proximala utvecklingsnivå. Maria tar fram en kontaktbarometer, som vi ska använda oss av. Maria fixar en lapp kring rumsobservationer och sätter upp i varje rum.
 • ADL finns planering men behöver hitta ett verktyg på hur vi ska jobba.
  • Vi vill använda oss av planeringen mer och regelbundet, ska vara en levande planering. Arbetslaget behöver uppdatera planeringen och använda oss av den.

Språk och kommunikation

 • TRAS används men vi pedagoger vill ha mer kompetens.
  • Vi pedagoger vill bli säkrare på hur vi ska använda materialet och vill få stöd i vårat arbete. Pedagogerna behöver stöd från specialpedagogen. Malin och Susanne har pratat med Tin.
 • Treordsregel och språkplanering, har vi tankar kring.
  • Vi behöver hitta ett tillfälle så att vi pedagoger tillsammans med specialpedagogen kan upprätta en språkplanering som vi ska använda dagligen. Vi pedagoger behöver påminna varandra om att använda treordsregeln i vårat dagliga samtal tillsammans med barnen. Malin tar kontakt med Tin för att bestämma ett datum.
 • Bibliotek,
  • Vi vill starta läsgrupper tillsammans med Björnbäret och även utnyttja biblioteket som en plats för spontan läsning i smågrupper. Pedagogerna behöver planera med Björnbäret och se om det är möjligt.

Lek och samspel

 • Rollek, vi pedagoger arbetar inte så mycket med planerade lekstunder. Blir mest spontant.
  • Vi vill starta upp de planerade lekstunderna och bilda lekkonstellationer för att främja barnens lek och fantasi. Arbetslaget behöver organisera upp lekgrupper och lektillfällen under hela dagen.

Omsorgssituationer

 • Vi har ingen avskild plats inne på avdelningen, för en lugn stund.
  • Vi behöver få tid för att planera rum i rum samt göra en lugn och avskild plats för återhämtning. Malin och Susanne fixar och strukturerar om.

  

 

Hjälpfrågor:

 • Utifrån uppsatta mål, vad blev resultatet?