👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Väpplarnas adventskalender 2021

Skapad 2021-11-29 10:50 i Bäckängens förskola Bengtsfors
Förskola
Vi jobbar med väpplarna som tema under läsåret 21/22 och kommer att använda oss av dem i vår adventskalender.

Innehåll

Planering

 

Bakgrund 

(Varför har vi valt temat?)

Vi jobbar med väpplarna under läsåret 21/22 och har även valt att använda oss av dem när vi gör vår adventskalender. Detta för att få en röd tråd i utbildningen och att kunna fortsätta med vårt tema under december också, annars blir det lätt att det känns rörigt och blir för mycket med kalender, julpyssel, lucia och temaarbete. 

Mål

(Vad vill vi uppnå, vilka kompetenser vill vi utveckla?)

Vi vill att barnen ska fortsätta att utveckla sina kompetenser inom språk, matematik, natur och teknik och socialt samspel

Väcka barnens intresse för ny teknik ( ThingLink, AnimateAnything)

 

Metod

(Vilka metoder använder vi oss av, hur gör vi?)

Det kommer inte bli en traditionell adventskalender där vi räknar ner dagarna till jul med luckor 1-24 utan vi har istället valt att göra lika många luckor som vi har barn på Junibacken. Varje barn kommer att få öppna en lucka på vår digitala kalender (som är gjord i appen ThingLink) Bakom deras nummer kommer det att finnas en liten film (gjord i appen AnimateAnything) med en väpplare som ger barnet ett uppdrag inom sitt område : Abbe - språk, Plussan - matematik, Sam - socialt samspel och Tuva - no/teknik. Vi har iordningställt Väpplarnas Glänta där det nu blivit vinter och här kommer barnen få utföra sina olika uppdrag. 
Vems tur det är väljs med hjälp av ett hjul som är gjort i appen ”spin the Wheel” där barnens namn finns och även vilket nummer barnet ska öppna.

Vid frukten på förmiddagen använder vi detta hjulet för att veta vem som ska öppna dagens lucka. Under utevistelsen arrangerar en pedagog det aktuella uppdraget i gläntan.

När vi kommer in innan lunchen visar vi denna digitala kalender på tvn vid soffan med hjälp av skärmdubblering. Barnen använder ipaden och  trycker på den siffra som hjulet visar.


När barnet tryckt på kalendern så kommer det en liten film där en väpplare har pratat in ett uppdrag.


Sedan förflyttar vi oss in i samlingsrummet där väpplarnas glänta är uppbyggd för att utföra dagens uppdrag. 

Uppföljning och Utvärdering

(Hur gick det, har vi uppnått våra mål, vad var intressant, våra upplevelser kring arbetet)

 

Analys och Utveckling

(Hur blev resultaten, vilka var framgångsfaktorerna, hur går vi vidare

Uppgifter

 • Uppdrag

Kopplingar till läroplanen

 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18