👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Känslor-Rädsla

Skapad 2021-11-29 12:28 i Björnåkers förskola Skellefteå FSK/GR
Förskola
Vi uppmärksammar och pratar om känslan rädsla.

Innehåll

Var är vi?

Efter Halloween har flera av barnen uttryck rädsla för spöken och mörker. några av dem uttrycker också en rädsla för mörker när vi ska vila på dagen

 

Vart ska vi?

Vi vill ge barnen verktyg att förstå att spöken  bara finns i fantasin. Ge dem verktyg att kunna beskriva sin känsla när dem känner rädsla och att det är ok att känna sig rädd. Hur kan dem göra när "räddkänslan" känns i kroppen?

 

Hur gör vi?

Vi tänder sagoljuset och berättar sagor som handlar om att spöken bara finns i fantasin ( Vem spökar Alfons Åberg). Använder oss av sagan där spöken byter färg för att där kunna koppla till att vi alla ser olika ut men har samma rättigheter. Där får vi in vårt arbete med Barnkonventionen.

Samtala om när man kan känna rädsla, att vi kan känna rädsla för olika saker och att det är bra att berätta att man känner sig rädd för då kan man få hjälp.

Sjunger roliga sånger om spöken. 

Vi delar in barnen i grupper utifrån hur många och vilka åldrar som är närvarande.

Använder oss av känslotavlan, bildstöd och tecken.

Dokumenterar med hjälp av unikum, Instagram, bilder, SKA, observationer och dialog vid våra ALT.

Vi pedagoger har upptäckt att vi sällan benämner känslan "rädsla" utan använder oss av "läskigt" eller "känns det inte bra"

,

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
    Lpfö 18
  • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
    Lpfö 18