👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SKA Äventyret 1/Språk

Skapad 2021-12-01 10:54 i Östermalmsgårdens förskola Borås Förskola
Förskola
SKA

Innehåll

SKA –mall  Språk
1. Kartläggning/Var är vi/datum: (Kartläggning: Här gör ni en nulägesanalys av barngruppen med hjälp av tex. observationer, intervjuer, kvalitetsdialog mm.)

 

 


2. Lärandeobjekt/datum: (Vad vill vi att barnen ska ha lärt sig när vi är klara med vår undervisning)

 

 

3. Förväntade effekter/Vad vill vi se för resultat när vi är klara med undervisningen/datum: ( De förväntade effekterna ska vara lätta att utvärdera. Vad vill vi att barnen ska lära sig och vad vill vi se för resultat. Gör de förväntade effekterna korta och gärna i punktform.)

 

 

 

4. Undervisning/Hur gör vi/ datum: (Här planerar du din undervisning. Vad använder du för metoder för att uppnå de förväntade effekterna. Glöm inte dokumentera.)

 

 

5. Reflektion/Analys/Effekter/Hur blev det/datum: (Vad har barnen visat intresse för?
Vad har vi pedagoger lärt oss?  Har det skett någon förändring? Har förväntade effekter uppnåtts? Hur har vi planerat undervisningen för att ett lärande har skett? Vad har vi sett och vad behöver vi förändra utifrån vårt lärandeobjekt?)

Uppgifter