👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SKA Äventyret 4/Matematik

Skapad 2021-12-01 11:30 i Östermalmsgårdens förskola Borås Förskola
Förskola
Spela olika spel

Innehåll

SKA –mall  Matematik
1. Kartläggning/Var är vi/datum: (Kartläggning: Här gör ni en nulägesanalys av barngruppen med hjälp av tex. observationer, intervjuer, kvalitetsdialog mm.)

Mars 2022

Barnen är intresserade av att spela olika spel. 

2. Lärandeobjekt/datum: (Vad vill vi att barnen ska ha lärt sig när vi är klara med vår undervisning)

Mars 2022

Barnen skall själva lära sig att spela spel med varandra.

 • Regler
 • Turtagning
 • Tärningsbilden
 • Antal
 • Jämföra

 

 

3. Förväntade effekter/Vad vill vi se för resultat när vi är klara med undervisningen/datum: ( De förväntade effekterna ska vara lätta att utvärdera. Vad vill vi att barnen ska lära sig och vad vill vi se för resultat. Gör de förväntade effekterna korta och gärna i punktform.)

Mars 2022

 • Självständiga barn
 • Ett lugn i lärmiljön

4. Undervisning/Hur gör vi/ datum: (Här planerar du din undervisning. Vad använder du för metoder för att uppnå de förväntade effekterna. Glöm inte dokumentera.) 

Mars 2022

 • Vi introducerar och spelar spel med barnen,
 • Vi börjar med att spela memory, Jämföra, turtagning och antal, regler. 

 

5. Reflektion/Analys/Effekter/Hur blev det/datum: (Vad har barnen visat intresse för?
Vad har vi pedagoger lärt oss?  Har det skett någon förändring? Har förväntade effekter uppnåtts? Hur har vi planerat undervisningen för att ett lärande har skett? Vad har vi sett och vad behöver vi förändra utifrån vårt lärandeobjekt?)

 • Eftersom vi hade "spela spel" som en aktivitet i våra projektgrupper så har alla närvarande barn spelat spel vid något tillfälle. 
 • Fler initiativ från barnen att spela spel under fria aktiviteter, intresse har väckts.
 • Regler, turtagning och jämföra upplever vi att vi har kommit en bra bit på väg men vi vill fortsätta att erbjuda och utveckla.
 • Vi vill erbjuda mer tärnings spel.

 

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18