👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kursplanering: Grafisk Illustration 1 [ES21A] - VT22

Skapad 2021-12-02 09:24 i Campus Backa Katrineholm
Gymnasieskola Grafisk kommunikation
Hej och välkomna till kursen! Jag heter Sara Svensson och kommer undervisa er i Grafisk Illustration 1. Här nedan kan du se kursplaneringen.

Innehåll

Kursplanering - VT22

VECKA

DELMOMENT

MÅNDAG

Kl. 14.15 - 15.35

TORSDAG 

Kl. 8.30 - 9.40

ÖVRIGT

V.2

DM7

Historiska  Personer/Porträtt

Historiska  Personer/Porträtt

 

V.3

DM7

Historiska  Personer/Porträtt

Historiska  Personer/Porträtt

 

V.4

DM7

Historiska  Personer/Porträtt

Historiska  Personer/Porträtt

Genomgång InDesign, montering av informativ text

V.5

DM7

Historiska  Personer/Porträtt

Historiska  Personer/Porträtt

 

V.6

DM7&DM8

Historiska Uppfinnare

Start Brädspel - Grupparbete 

 

V.7

DM8

Brädspel

Brädspel

Genomgång InDesign

V.8

LOV

LOV

LOV

LOV

V.9

DM8

Brädspel

Brädspel

 

V.10

DM8

Brädspel

Brädspel

 

V.11

DM8

Brädspel

Brädspel

 

V.12

DM8

Brädspel

Brädspel

 

V.13

DM8

Brädspel

Brädspel

 

V.14

DM8&1/2

Brädspel

Semiotisk Analys

 

V.15

LOV

LOV

LOV

LOV

V.16

DM8

Brädspel

Brädspel

 

V.17

DM8

Brädspel

Brädspel

 

V.18

DM8

Brädspel

Brädspel

 

V.19

DM8

Brädspel

Nationella Prov

 

V.20

DM8&1/2 

DM9

Semiotisk Bildanalys

Illustrera en barnbok

 

V.21

DM9

Illustrera en barnbok

Kristi Himmelsfärdsdag

 

V.22

DM9

Illustrera en barnbok

Illustrera en barnbok

 

V.23

 

 

 

 

Eventuella kommande uppgifter

Mönsterdesign

Karaktärsdesign - Superhjälte

Sticker Sheet/ Klistermärken

Teckna Djur - Akvarell

 

 

 

 

 

 

Examinationer

 • Inlämning av praktiska samt skriftliga uppgifter.
 • Eventuella redovisningar.

Resurser

Uppgifter

 • Extra-uppgift 1 - Kända målningar

 • Delmoment 7: Historiska Uppfinnare/Porträtt

 • Delmoment 8: Brädspel

 • Delmoment 8&1/2: Semiotisk Bildanalys [ES21A]

 • Delmoment 9: Illustrera en barnbok ELLER Stickers/Dekaler

 • Utvärdering av grupparbete

 • Loggbok grupparbete [ES21A]

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • Kunskaper om olika grafiska funktioner och de delar som ingår i det grafiska arbetsflödet.
  Gra
 • Färdigheter i att visualisera idéer och att använda manuella skisser och grafiska tekniker och program.
  Gra
 • Förmåga att motivera val av innehåll och grafiska uttryckssätt utifrån målgrupp, kontext och önskad effekt.
  Gra
 • Förmåga att planera och genomföra grafiska produktioner i relevanta grafiska program utifrån överenskomna ramar och kvalitetskrav.
  Gra
 • Förmåga att analysera och bedöma grafiska produkter och idéer utifrån olika aspekter, vetenskapliga modeller och teorier samt utifrån relevant lagstiftning.
  Gra
 • Förmåga att använda relevant fackspråk.
  Gra
 • Centralt innehåll
 • Funktioner inom det grafiska illustrationsområdet.
  Gra  -
 • Manuella illustrationstekniker för fortsatt bearbetning i digitala miljöer, till exempel akvarell, kroki och kalligrafi.
  Gra  -
 • Skissteknik, skissmaterial, snabbskissning och skisstilar samt skillnaden mellan skissning och illustrering.
  Gra  -
 • Begreppen idéhöjd, kongenialitet, kontext och målgrupp i illustrationssammanhang. Analys av begreppen med bild- och kommunikationsteorier, till exempel semiotik, bildretorik och grafisk funktionsanalys.
  Gra  -
 • Digitaliseringsmetoder för illustrationsprogram, till exempel digitalkamera och skanner, och användning av dessa metoder på original gjorda med manuella illustrationstekniker.
  Gra  -
 • Illustrationsprogram. Fördelar och nackdelar, skillnader mellan vektor- och pixelgrafik, programkännedom och illustrationsstilar.
  Gra  -
 • Relevant fackspråk inom illustration, typografi, färglära och digitaliseringsmetodik.
  Gra  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven redogör utförligt och nyanserat för olika grafiska funktioner och delarna i det grafiska arbetsflödet som har med relevant grafisk illustrationsteknik, digitalisering och grafiska uttryckssätt att göra. Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat de olika arbetsflödesmomenten vart och ett för sig och i ett processtänkande från idé till produkt.
  Gra  A
 • Eleven redogör utförligt för olika grafiska funktioner och delarna i det grafiska arbetsflödet som har med relevant grafisk illustrationsteknik, digitalisering och grafiska uttryckssätt att göra. Dessutom beskriver eleven utförligt de olika arbetsflödesmomenten vart och ett för sig och i ett processtänkande från idé till produkt.
  Gra  C
 • Eleven redogör översiktligt för olika grafiska funktioner och delarna i det grafiska arbetsflödet som har med relevant grafisk illustrationsteknik, digitalisering och grafiska uttryckssätt att göra. Dessutom beskriver eleven översiktligt de olika arbetsflödesmomenten vart och ett för sig.
  Gra  E
 • Eleven visualiserar med säkerhet idéer och använder efter samråd med handledare manuella skisser och relevanta digitala grafiska tekniker och program. Eleven för ett välgrundat och nyanserat resonemang om sitt val av innehåll och uttryckssätt utifrån målgrupp, sammanhang och önskad effekt. I sitt resonemang ger eleven även välgrundade och nyanserade argument för olika tänkbara illustrations- och digitaliseringstekniker.
  Gra  A
 • Eleven visualiserar med viss säkerhet idéer och använder efter samråd med handledare manuella skisser och relevanta digitala grafiska tekniker och program. Eleven för ett välgrundat resonemang om sitt val av innehåll och uttryckssätt utifrån målgrupp, sammanhang och önskad effekt. I sitt resonemang ger eleven även välgrundade argument för olika tänkbara illustrations- och digitaliseringstekniker.
  Gra  C
 • Eleven visualiserar med viss säkerhet idéer och använder i samråd med handledare manuella skisser och relevanta digitala grafiska tekniker och program. Eleven för ett enkelt resonemang om sitt val av innehåll och uttryckssätt utifrån målgrupp, sammanhang och önskad effekt.
  Gra  E
 • Eleven planerar och genomför, utifrån grafiska illustrationsidéer, med säkerhet och med god teknisk kvalitet processer och produktioner i relevanta grafiska program. Detta gör eleven inom överenskomna ramar vad gäller leverans, distribution, ekonomi och teknisk kvalitet. Dessutom gör eleven en komplex analys av sin produktion, som omfattar såväl processens olika delar som helhetsresultatet. I analysen för eleven välgrundade och nyanserade resonemang om på vilket sätt delarna bidrar till helhetsresultatet samt använder med säkerhet några bild- och kommunikationsteorier. Dessutom värderar eleven med nyanserade omdömen den egna arbetsinsatsens betydelse för resultatet, samt ger förslag på hur resultatet kan förbättras genom förändrad process och förändrat arbetssätt. I diskussioner och resonemang använder eleven med säkerhet flera begrepp och fackspråksuttryck inom området.
  Gra  A
 • Eleven planerar och genomför, utifrån grafiska illustrationsidéer, med viss säkerhet och med tillfredsställande teknisk kvalitet processer och produktioner i relevanta grafiska program. Detta gör eleven inom överenskomna ramar vad gäller leverans, distribution, ekonomi och teknisk kvalitet. Dessutom gör eleven en analys av sin produktion, som omfattar såväl processens olika delar som helhetsresultatet. I analysen för eleven välgrundade resonemang om på vilket sätt delarna bidrar till helhetsresultatet samt använder med viss säkerhet några bild- och kommunikationsteorier. Dessutom värderar eleven med nyanserade omdömen den egna arbetsinsatsens betydelse för resultatet. I diskussioner och resonemang använder eleven med viss säkerhet flera begrepp och fackspråksuttryck inom området.
  Gra  C
 • Eleven planerar och genomför, utifrån grafiska illustrationsidéer, med viss säkerhet och med tillfredsställande teknisk kvalitet processer och produktioner i relevanta grafiska program. Detta gör eleven inom överenskomna ramar vad gäller leverans, distribution, ekonomi och teknisk kvalitet. Dessutom gör eleven en enkel analys av sin produktion, som omfattar såväl processens olika delar som helhetsresultatet. I analysen för eleven enkla resonemang om på vilket sätt delarna bidrar till helhetsresultatet samt använder med viss säkerhet några bild- och kommunikationsteorier. Dessutom värderar eleven med enkla omdömen den egna arbetsinsatsens betydelse för resultatet. I diskussioner och resonemang använder eleven med viss säkerhet några begrepp och fackspråksuttryck inom området.
  Gra  E
 • När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  Gra  A
 • När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  Gra  C
 • När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  Gra  E