👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sva2 - Språkarbete "Resor" (Språkporten kapitel 8)

Skapad 2021-12-09 09:37 i KOMMUNAL VUXENUTBILDNING Skellefteå GY/VUX
Gymnasieskola Svenska som andraspråk
Vi arbetar med språket utifrån temat ”Resor” i kapitel 8 i Språkporten 123. Varför reser vi? Hur påverkas vi av våra resor? Hur påverkar vårt resande vår omgivning? Vi repeterar hur man skriver utredande texter/PM, argumenterande texter samt hur man håller informerande/utredande tal.

Innehåll

SPRÅKARBETE – ”Resor” (Språkporten kapitel 8), Studieperiod 3

 

 

DAGKURS PÅ VUX
TISDAGAR 8.30-11.30 i G240

DAGKURS PÅ Teams
TORSDAGAR 12.20-13.40 

FJÄRRDISTANS på Teams
TORSDAGAR 16.00-18.00

  45

KAPITEL 8 RESOR
Sensationssugen eller stugsittare, Resegenen, Resenärernas förvandling (s. 404-413)
Skriva PM + uppgift s. 414
GRAMMATIK: bisatser, bisatsord

Text- och språkarbete
Skrivuppgift: PM

KAPITEL 8 RESOR
Texter i kap 8 (s. 404-413)
Skriva PM + uppgift s. 414
Skrivuppgift: PM

46

Vem betalar din semester? s. 415-
Res med oss på NotJet s. 421
Repetera: argumentation
GRAMMATIK: textbindning & adj + subst

Text- och språkarbete

Vem betalar din semester? s. 415-
Res med oss på NotJet s. 421
Repetera: argumentation

47

EXAMINATION:  ARGUMENTERANDE TEXT

Eget arbete med eventuella restuppgifter

EXAMINATION ARGUMENTERANDE TEXT

48

Konsten att resa utan fördomar s. 417-420
Några röster om resor s. 423-425
GRAMMATIK: verb
Repetera: konsten att presentera + uppgift

Språkarbete

Förbered presentationer

Texter s. 417-420 + s. 423-425
Repetera: konsten att presentera + uppgift

49

Presentation – informerande tal

PROV KAPITEL 8

 

Presentation
+ prov kapitel 8

 

ATT LÄSA:
- Språkporten123, kapitel 8 (s. 404-444), texter och ordövningar i boken
   + uppgifter i bokens digitala del
skriva utredande texter/PM s. 25-31
- argumentation s. 19-22

REDOVISNINGAR/EXAMINATIONER:
- Utredande text/PM
- Kapitelprov
- Argumenterande text
- Utredande informerande tal 

GENOMGÅNGAR:
Resor 1-2 (sid. 404-414, referat och PM)
Resor 3 (s. 417-435)
Resor 4 (lite mer ord, uttryck och ordbildning)
Exempeltext PM
Repetition argumentation
Informerande tal om resor

GRAMMATIK:
Repetition bisatser
Konjunktioner som inleder bisats
Sammanhang i text
- grammatik: mer om verb (s. 446-447), och textbindning (satsadverbial mm. 448)
- Repetera bisatser och verb i Språkportens webb-del "Extra grammatikövningar"

ÖVRIGT MATERIAL:
Skrivmall utredande text
Skrivmall argumenterande text

ANVÄNDBARA FILMKLIPP:

Uppgifter

  • Referat med kommentar

  • Utredande text/PM

  • EXAMINATION: Argumenterande text

  • Prov kapitel 8

  • Utredande tal om resor