👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stormaktstiden - åk 6 VT 2022

Skapad 2021-12-11 21:37 i Förslövs skola F-9 Båstad
Varför kallas tidsperioden för vikingatiden, hur bodde man, hur skaffade man mat, vad åt man, vilken religion hade man, hur begravde man sina döda, vem hade makten, hur var klimatet och hur kan vi veta allt detta. Finns det några spår av vikingatiden idag? Vad var skillnaden på vikingatiden utifrån om man var barn, kvinna eller man? Vad har vi vikingarna att tacka för? Detta och mycket mer ska vi tillsammans ta reda på i det här arbetsområdet.
Grundskola 6 Historia Svenska som andraspråk Svenska
Varför kallas tidsperioden för Stormaktstiden? Vem var Gustav II Adolf? Vem hade makten i Sverige, vilken religion hade man och hur kan vi veta allt detta. Finns det några spår från stormaktstiden idag? Vad var skillnaden på stormaktstiden och idag utifrån om man var barn, kvinna eller man? Vad har vi stormaktstiden att tacka för? Detta och lite till ska vi tillsammans ta reda på i det här arbetsområdet.

Innehåll

ARBETSOMRÅDE – vilket område behandlas, kort beskrivning

Området behandlar hur man levde på stormaktstiden, hur Sverige blev en stormakt, vad snapphanarna tyckte om svenskarna, häxprocesserna, hur kungar och drottningar regerade samt vilka spår av stormaktstiden vi kan se runt omkring oss i samhället idag.

 

TID - under vilken period gäller planeringen

 V. 50 HT 2021-v. 5 VT 2022 (5 v)

 

SYFTE FRÅN KURSPLANEN - vilka mål ligger till grund för planeringen

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer (HI)

använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används (HI)

   

KONKRETISERING AV MÅL - vilka mål som ska uppnås

Vi utgår bl a ifrån makt, bostad, mat, tro och handel och hur detta gick till på 1600-talet samt vilka levnadsvillkor de olika samhällsgrupperna hade.

 

UNDERVISNING - så här gör vi

Vi läser en skönlitterär bok eller tittar på filmer som handlar om häxprocesserna.

Vi tittar på filmer om stormaktstiden, Gustav II Adolf, Drottning Kristina, Axel Oxenstierna, Karl X Gustaf, Karl XI samt Karl XII. Vi läser och lyssnar på berättelser kring sånt som skedde på stormaktstiden t ex Vasaskeppet.

Om vi hinner skriver vi egna faktatexter om hur det kunde vara att leva på stormaktstiden utifrån vilket stånd man tillhörde och dramatiserar några av händelserna som har med stormaktstiden att göra.

 

BEDÖMNING - DESSA FÖRMÅGOR KOMMER ATT BEDÖMAS 

Du visar att du har förmåga att

använda en historisk referensram genom att du visar att du vet hur män, kvinnor och barn levde under stormaktstiden,  t. ex. vem som bestämde, vad de trodde på, vilka yrken som fanns och vad vi har människorna på 1600-talet att tacka för

använda historiska begrepp genom att du visar att du förstår och kan använda de ord och som hör till ämnesområdet

söka hitta information om stormaktstiden i böcker och på internet samt granska och värdera om källorna är tillförlitliga

 

REDOVISNING - Du redovisar dina kunskaper genom att:

Du redovisar dina kunskaper om Vasatiden genom att diskutera och resonera tillsammans med dina klasskamrater. En del uppgifter görs skriftligt i unikum. Som avslutning får du svara på några skriftliga frågor om 1600-talet och stormaktstiden, några kommer ev att besvaras via Kahoot.

De här ska du kunna:

Kunna rita in vikingatiden, medeltiden, Vasatiden och stormaktstiden på en tidslinje tillsammans med rätt årtal

Kunna berätta om vilken tro man haft i Sverige och hur religionen förändrats från vikingatiden och fram till och med stormaktstiden och 1600-talet.

Kunna berätta om någon kändis från stormaktstiden (1611-1718)

Kunna berätta om något av snapphanarna

Kunna berätta om orsaker till och konsekvenser av något av alla de krig som Sverige medverkade i

Kunna berätta om något spår från stormaktstiden i vårt samhälle idag

Kunna berätta vad vi har stormaktstiden att tacka för

Skriva en kort faktatext om bönder, borgare, präster eller adel där du beskriver respektive samhällsgrupps levnadsvillkor under 1600-talet.

Uppgifter

 • Faktatext stormaktstiden

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  E 6
 • Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla sam­ band mellan olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.
  Hi  E 6
 • Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
  Hi  E 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 6
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
  Hi  E 6

Matriser

Hi Sv SvA
Stormaktstiden åk 6

Stormaktstiden

Träna mer
Grundläggande kvalitet
Högre kvalitet
Utmärkt kvalitet
Historiska förhållanden
Mat Bostad Kläder Makt Döden
Du behöver vuxenstöd för att kunna berätta det viktigaste om hur det var att leva under Stormaktstiden.
Om stormaktstiden kan du berätta något om hur man bodde, vad man åt, hur man skaffade mat, vad man hade för kläder, hur man begravde sina döda, vem som hade makten och hur saker bestämdes.
Om stormaktstiden kan du berätta om hur man bodde, vad man åt, hur man skaffade mat, vad man hade för kläder, hur man begravde sina döda, vem som hade makten och hur saker bestämdes.
Om stormaktstiden kan du berätta utförligt om hur man bodde, vad man åt, hur man skaffade mat, vad man hade för kläder, hur man begravde sina döda, vem som hade makten och hur saker bestämdes.
Skeenden
Olika händelseförlopp
Du behöver vuxenstöd för att kunna berätta något om olika händelseförlopp på stormaktstiden som t.ex. trettioåriga kriget eller snapphanefejden.
Du kan berätta något om olika händelseförlopp på stormaktstiden som t.ex. trettioåriga kriget, andra slag/krig/uppror eller snapphanefejderna.
Du kan berätta flera saker om olika händelseförlopp på stormaktstiden som t.ex. trettioåriga kriget, andra slag/krig/uppror eller snapphanefejderna.
Du kan berätta utförligt om olika händelseförlopp på stormaktstiden som t.ex. trettiåriga kriget andra slag/krig/uppror eller snapphanefejderna.
Gestalter
Personer som levde då
Du behöver vuxenstöd för att kunna berätta om någon person som levde under stormaktstiden.
Du känner till någon person som levde under stormaktstiden, t ex Gustav II Adolf, drottning Kristina, Axel Oxenstierna,Karl X, Karl XI eller Karl XII.
Du kan berätta några fakta om minst tre personer som levde under stormaktstiden.
Du kan utförligt berätta en hel del om mer än tre personer som levde under stormaktstiden.
Samhällsförändringar, levnadsvillkor och handlingar
Orsaker och konsekvenser av hur man levde och vad man gjorde
Du behöver vuxenstöd för att kunna berätta om vilka förändringar som skedde i samhället under stormaktstiden.
Du kan berätta kortfattat om vilka förändringar som skedde i samhället under stormaktstiden t ex grundandet av riksdagen, posten, tidningar eller universitet.
Du kan berätta och resonera om vilka förändringar som skedde i samhället under stormaktstsiden t ex grundandet av riksdagen, posten, tidningar eller universitet.
Du kan berätta och resonera utförligt om vilka förändringar som skedde i samhället under stormaktstiden t ex grundandet av riksdagen, posten, tidningar eller universitet.
Samband mellan olika tidsperioder
Likheter och skillnader mellan dåtid och nutid
Du behöver vuxenstöd för att kunna berätta om några enkla samband (likheter och skillnader) mellan hur man hade det på stormaktstiden och hur man har det nu.
Du kan beskriva några enkla samband (likheter och skillnader) mellan hur man hade det på stormaktstiden och hur man har det nu.
Du kan beskriva lite svårare samband (likheter och skillnader) mellan hur man hade det på stormaktstiden och hur man har det nu.
Du kan beskriva svårare samband (likheter och skillnader) mellan hur man hade det på stormaktstiden och hur man har det nu.
Hänvisningar till det förflutna
Vad har vi stormaktstiden att tacka för?
Du behöver vuxenstöd för att kunna berätta om hur saker som hände på stormaktstiden har påverkat oss i dagens samhälle.
Du kan resonera något om hur saker som hände på stormaktstiden har påverkat oss i dagens samhälle t.ex. att t ex Skåne blev svenskt och att vi fortfarande är protestanter.
Du kan resonera om hur saker som hände på stormaktstiden har påverkat oss i dagens samhälle.
Du kan resonera utförligt om hur saker som hände på stormaktstiden har påverkat oss i dagens samhälle.
Använda källmaterial
Att vara källkritisk - hur vet man att det som man läser är sant?
När du letar fakta om stormaktstiden behöver du vuxenstöd för att kunna resonera om huruvida en källa är trovärdig.
När du letar fakta om stormaktstiden kan du enkelt resonera om huruvida en källa är trovärdig.
När du letar fakta om stormaktstiden kan du resonera om huruvida en källa är trovärdig.
När du letar fakta om stormaktstiden kan du resonera utförligt om huruvida en källa är trovärdig.
Spår av historien
Vilka spår från stormaktstiden finns kvar idag?
Du behöver vuxenstöd för att kunna ge exempel på vilka spår från stormaktstiden vi kan hitta i samhället idag.
Du kan ge exempel på vilka spår från stormaktstiden vi kan hitta i samhället idag t ex post, armé.
Du kan resonera om vad olika spår från stormaktstiden kan berätta.
Du kan resonera utförligt om vad olika spår från stormaktstiden kan berätta.
Historiska begrepp
Ord som hör till stormaktstiden
Du behöver vuxenstöd för att kunna använda och förstå olika ord som hör till stormaktstiden.
Du kan till viss del använda och förstå olika ord som hör till stormaktstiden.
Du kan för det mesta använda och förstå olika ord som hör till stormaktstiden
Du kan med säkerhet använda och förstå olika ord som hör till stormaktstiden.