👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vi läser ungdomsboken "När hundarna kommer"!

Skapad 2021-12-13 16:04 i Kattegattgymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Svenska som andraspråk Svenska
Under v. 2-9 läser vi ungdomsboken "När hundarna kommer" utifrån en läsplan. Under v. 6 kommer bokens författare Jessica Schiefauer till skolan för att träffa oss och prata om boken. Du ska då ha formulerat egna frågor utifrån bokens innehåll som kan ställas till författaren. Du kommer också få träna på att resonera om bokens innehåll både muntligt och skriftligt samt avsluta arbetsområdet med att skriva en resonerande text om boken.

Innehåll

Vi läser några sidor av boken varje vecka. Du kommer få tid att läsa på onsdagens och torsdagens svensklektioner men om du inte hunnit klart med veckans sidor måste du också läsa hemma. 

Du som har haft Legimus och kunnat lyssna på böcker i grundskolan kan göra detta även nu. Du som inte har Legimus kan också lyssna på boken via Halmstad biblioteks app "Biblio" som du kan ladda ner om du har lånekort på Halmstads bibliotek. 

v. 2: Du ska ha läst t.o.m. s. 66 till på fredag då du ska svara på frågor om boken och sammanfatta den muntligt/skriftligt.

v. 3: Du ska ha läst t.o.m. s. 145 till på fredag då du ska svara på frågor om boken och sammanfatta den muntligt/skriftligt.

v. 4: Du ska ha läst t.o.m. s. 219 till på fredag då du ska svara på frågor om boken och sammanfatta den muntligt/skriftligt.

v. 5: Du ska ha läst t.o.m. s. 299 (hela boken) till på fredag då du ska svara på frågor om boken och sammanfatta den muntligt/skriftligt.

v. 6: Författarbesök/Skriftlig slutuppgift om boken. 

Matriser

Sve Sva
Vi läser ungdomsboken "När hundarna kommer"!

E
C
A
Samtala
Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla egna tankar och åsikter.
på ett nyanserat sätt
Skriva
Eleven kan skriva texter, som är sammanhängande och begripliga samt till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Dispositionen i den skriftliga framställningen är tydligt urskiljbar. (Inledning och avslutning som är tydligt kopplad till instruktionen. Styckesindelning. Varierade sammanhangssignaler.)
väldisponerad, anpassad till syfte, mottagare och kommunikationssituation. (effektiv inledning och avslutning)
Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet.
Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet, och språket är varierat och delvis välformulerat. (retoriska stilmedel, läsartilltal)
Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet, och språket är varierat och innehåller goda formuleringar.
Läsa
Eleven kan översiktligt återge innehållet i några centrala svenska och internationella skönlitterära verk och annat berättande.
Eleven kan läsa, reflektera över och göra sammanfattningar av texter samt skriva egna texter som lyfter fram huvudtanken i det lästa.
Eleven återger någon iakttagelse och formulerar egna tankar med utgångspunkt i berättandet.
Eleven återger några iakttagelser och formulerar välgrundade egna tankar med utgångspunkt i berättandet.
Eleven återger några iakttagelser, formulerar välgrundade och nyanserade egna tankar med utgångspunkt i berättandet samt relaterar innehållet i berättandet på ett relevant sätt till allmänmänskliga förhållanden.