👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Växter och djur

Skapad 2021-12-14 12:32 i Lendahlsskolan Alingsås
Grundskola F – 3 NO (år 1-3)
I det här arbetsområdet kommer du att få arbeta med djur, hur man kan sortera djur, djurens livscykel samt hur växter och djur samspelar näringskedjor.

Innehåll

Arbetsområde:

Vi arbetar hur man delar in olika djur i olika grupper utifrån ryggradsdjur och ryggradslösa djur, om djurens livscykler samt hur växter och djur i olika ekosystem samspelar i näringskedjor.

Konkreta mål

Syftet med arbetsområdet är att du ska få träna dig på att använda biologiska begrepp för att beskriva och förklara samband i naturen.

För att uppnå syftet kommer vi i undervisningen att arbeta med djur och växter och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas. Vi kommer att lära namn på några vanligt förekommande arter. Vi kommer också att arbeta med näringskedjor vilka beskriver sambanden mellan organismer i ekosystem.

Du ska få lära dig om hur man kan gruppera djur utifrån deras olika kännetecken och egenskaper samt få lära dig om några vanligt förekommande arter. Inom detta arbetsområde kommer du att få veta hur olika djurs livscykler ser ut, vad fotosyntes innebär, vad ett ekosystem är och hur de olika organismer (växter och djur) som lever där samspelar i näringskedjor. 

Begreppslista

livscykel

ekosystem

ryggradslösa djur: svampdjur, manet, kräftdjur, insekter, spindeldjur, mångfotingar, blötdjur, maskar, tagghudingar

ryggradsdjur: fiskar, groddjur, fåglar, däggdjur, kräldjur

näringskedja: producent (=växt), konsument (djur), toppkonsument (djur) energikälla (t.ex solen)

 • växtätare, rovdjur, allätare, asätare

Målet  med arbetsområdet är att du ska:

 • vara bekant med och kunna resonera kring enkla samband i naturen med hjälp av några ovanstående begrepp (hur djur kan delas in i grupper, hur djur och växter samspelar i enkla näringskedjor)
 • beskriva fotosyntesen och använda vissa begrepp som hör ihop med den
 • kunna beskriva ett djurs livscykel

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • rita en näringskedja med några korrekta begrepp samt redogöra för sambanden mellan växterna och djuren där i
 • beskriva fotosyntesen och använda vissa begrepp som hör ihop med den
 • förklara djurs livscykel och placera de olika faserna i djurets liv i rätt ordning 

Undervisning:

För att nå målen för arbetsområdet kommer vi arbeta så här:

 • se korta filmer på sli och sedan diskutera innehållet och lyfta fram de begrepp och det kunskapsinnehåll som passar till arbetsområdet
 • vi läser tillsammans i vår NO-bok och diskuterar innehållet
 • ni utför skriftliga uppgifter kopplade till det vi tillsammans läst i NO-boken, bland annat kring näringskedjor och djurs livscykler
 • var och en skapar en enkel näringskedja, efter en given mall

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3