👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Temaplanering litauiska 4-6 instruerande text Favorit spel

Skapad 2021-12-16 14:07 i Modersmålsenheten Helsingborg
Grundskola 3 – 6 Modersmål
Vi kommer att jobba med tema SPEL och skriva en instruerande text om hur man spelar olika spel. Vi kommer att jobba med cirkelmodell.

Innehåll

Målet med undervisningen är att 

 • skriva en instruerande text om din favorit spel
 • bygga upp ordförråd
 • kunna skriva och bearbeta egen text
 • kunna ge kamratbedömning

 Så här ska vi arbeta

Vi kommer att jobba med cirkelmodellen och först tittar på förkunskaper och vad instruerande text är för något.
Sedan bygger vi ordförråd och övar/lär oss nya ord och begrepp.
I nästa fas tittar vi på olika exemplar kring hur en instruerande text ser ut, läser och analyserar.
Sen skapar vi en text tillsammans och beskriver ett spel.
Till slut skapar du din egen text. Vi ger och får respons på våra texter och bearbetar den enligt respons.
 
Vi kommer att jobba digitalt och skriva texter i Google Drive.
 
 
Vi kommer att bedöma på vilket sätt du kan 

 • skriva en instruerande text om din favorit spel. 
 • resonera kring innehåll i texten (tex. genom att använda ord och begrepp,  skriva i kronologisk ordning)
 • bearbeta din text
 • ge återkoppling till dina klasskompisar

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
  Ml  4-6
 • Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
  Ml  4-6
 • Beskrivande, förklarande och instruerande texter för barn och unga med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.
  Ml  4-6
 • Texternas innehåll och deras typiska ord och begrepp.
  Ml  4-6
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Ml  4-6
 • Seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas i jämförelse med svenska seder, bruk och traditioner.
  Ml  4-6

Matriser

Ml
Instruerande text, Modersmålsenheten

Instruerande text, Modersmålsenheten

E
C
A
INNEHÅLL
begripligt innehåll • de viktigaste leden i spelet eller leken beskrivs relativt tydligt innehåll
de viktigaste leden i spelet eller leken beskrivs med hjälp av detaljer tydligt innehåll
de viktigaste leden beskrivs med detaljer och förklarande exempel
STRUKTUR
i huvudsak fungerande struktur • spelets/lekens gång går att följa, t.ex. genom punktform
relativt väl fungerande struktur • spelets/lekens gång är relativt tydlig • textuppbyggnad med hjälp av enkla sambandsord t.ex. och, men • ansatser till styckeindelning och ev. underrubriker
väl fungerande struktur • alla led följer logiskt på varandra • textuppbyggnad med hjälp av sambandsord • i huvudsak fungerande styckeindelning ev. med lämpliga underrubriker
SPRÅK
viss språklig variation • ordvalet uppvisar viss variation grundläggande regler för ... språkriktighet [används] med viss säkerhet • meningsbyggnaden är i huvudsak korrekt • viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp muntlig återkoppling på ett enkel nivå om andra texter
förhållandevis god språklig variation • ordvalet är relativt varierat grundläggande regler för ... språkriktighet [används] med relativt god säkerhet • meningsbyggnaden är relativt varierad och i huvudsak korrekt • relativt god användning av ämnesspecifika ord och begrepp muntlig återkoppling på en välformulerat nivå om andra texter
god språklig variation • ordvalet är passande och höjer textens kvalitet grundläggande regler för ... språkriktighet [används] med god säkerhet • meningsbyggnaden är varierad och i huvudsak korrekt • god användning av ämnesspecifika ord och begrepp muntlig återkoppling på en mycket välformulerat nivå om andra texter.
SKRIVREGLER
grundläggande regler för stavning, skiljetecken ... [används] med viss säkerhet • stor/liten bokstav används med viss säkerhet • viss säkerhet i stavning
grundläggande regler för stavning, skiljetecken ... [används] med relativt god säkerhet • relativt få fel i användningen av skiljetecken • relativt få stavfel som inte stör förståelsen
grundläggande regler för stavning, skiljetecken ... [används] med god säkerhet • få fel i användningen av skiljetecken • få stavfel
HELHETSBEDÖMNING
Eleven har skrivit en text som i huvudsak är kopplad till uppgiften och som i huvudsak följer matrisen krav för innehåll, struktur, språk samt skrivregler. Bearbetning kan behövas för att texten ska bli helt självbärande.
Eleven har skrivit en text som är relativt väl kopplad till uppgiften och relativt väl följer matrisen krav för innehåll, struktur, språk samt skrivregler
Eleven har skrivit en text som är väl kopplad till uppgiften och väl följer matrisen krav för innehåll, struktur, språk samt skrivregler