👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lärande och utveckling (Examination 2 PEDLÄR0/PEDMÄI0)

Skapad 2021-12-16 14:55 i Birgittaskolan gymnasium Linköping
Gymnasieskola Pedagogik
Andra momentet och examinationen handlade om barns och ungas utveckling och hur barn upptäcker och lär sig om omvärlden och utvecklar nya förmågor. Examinationen fokuserade på barns lärande och utveckling inom tre områden: Fysisk och motorisk utveckling, intellektuell och kognitiv utveckling samt emotionell och social utveckling.

Matriser

Ped
Lärande och utveckling (Examination 2 PEDLÄR0/PEDMÄI0)

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Beskriva och ge exempel
Du beskriver översiktligt barns lärande, utveckling och socialisation och ger exempel på vad som påverkar den
Du beskriver utförligt barns lärande, utveckling och socialisation och ger exempel på vad som påverkar den
Du beskriver utförligt och nyanserat barns lärande, utveckling och socialisation och ger exempel på vad som påverkar den
Förklara samband och dra slutsatser
Du förklarar enkla samband och drar enkla slutsatser.
Du förklarar samband i flera steg och drar välgrundade slutsatser.
Du förklarar komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser.
Använda centrala begrepp
I beskrivningen använder du med viss säkerhet något centralt begrepp.
I beskrivningen använder du med viss säkerhet flera centrala begrepp.
I beskrivningen använder du med säkerhet flera centrala begrepp.
Bearbeta information
Du bearbetar med viss säkerhet information från olika källor och samanställer den till en enkel egen text.
Du bearbetar med viss säkerhet information från olika källor och samanställer den till en nyanserad egen text.
(Du bearbetar med stor säkerhet information från olika källor och samanställer den till en nyanserad egen text.)