👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tid & statistik

Skapad 2021-12-17 14:23 i Snöstorpsskolan Halmstad
Grundskola 4 Matematik
.

Innehåll

Våra mål

Du ska kunna: 

 • klockan, både i digital och analog form. 
 • beräkna tid.
 • läsa av datum skrivet på olika sätt.
 • veta hur lång tid ett dygn, år, skottår är. 
 • läsa av och göra egna stapeldiagram, linjediagram och cirkeldiagram. 

Centrala begrepp:

 • Ämnesspecifika begrepp som berör ex år, skottår, kvartal, vecka, månad, dygn, timme, minut, sekund, stapeldiagram, linjediagram, cirkeldiagram och medelvärde. 

 

Bedömning

Du visar att du har kunskaper om tid och statistik genom att:

- ha förmågan att läsa av och skriva analog samt digital tid
- räkna med tid. t.ex. hur lång tid det är mellan 8.20 och 9.30
- skriva datum på olika sätt
- läsa av tabeller och diagram


Dina kunskaper blir bedömda baserat på:

- det du gör på lektionerna
- pararbete: hur du förklarar, hur du tänker, lyssnar på din kompis och använder begrepp
- diagnos kopplad till kapitlet

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6

Matriser

Ma
Matematik - Tid & statistik

På väg
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Klockan
analog digital
Du har visat att du med stöd kan läsa och skriva analog samt digital tid.
Du har förmågan att läsa och skriva analog samt digital tid.
Räkna med tid
Du har visat att du med stöd kan räkna med tid. t.ex. hur lång tid det är mellan 8.20 och 9.30