👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Interkultur

Skapad 2021-12-20 08:30 i Förskolan Snöflingan Umeå
Förskola
Under våren ska vi arbeta med interkultur och uppmärksamma allas hemkultur.

Innehåll

Vad -

 

Under våren ska vi arbeta med interkultur på avdelningen och uppmärksamma allas hemkultur.

 

Hur -

Start: v.5 - vi besöker pedagogernas hem. 

Med hjälp av vårdnadshavare vill vi få: Bild på deras ytterdörr, bild på familjen och något från hemmet (barnets rum/leksaker/valfritt). 

Vi vill även veta:

 • Vilka högtider barnen firar hemma

 • Språk - vilka språk talar alla hemmavid

 • Sånger/musik - särskilda favoritsånger/musik, dans

 • Favoritmat - hur/vad äter barnen hemma 

 

Sedan reser vi hem till alla barn på det sätt de väljer (tåg, bil, cykel, buss) via en QR-kod och projicerar deras bilder. Vi arbetar ca en vecka i taget med att uppmärksamma ett barn och dennes hemkultur under samlingen. 

 

Barnen kommer delas i mindre grupper under projektet och få möjligheter att: 

 • Skapa ett eget “fantasihus” - som sedan utvecklas till en stor målning med alla barnens hem.

 • Dans och rörelse till musik på flera olika språk

 • Utforska språk med hjälp av t.ex. Polyglutt 

 

 

Vi har lånat böcker utifrån interkultur och mångfald som läses vid läsvila eller spontana tillfällen under dagen.

 

Varför -

För att väcka intresse hos barnen för deras egna hemkultur samt andras kulturer.

 

Förebygga diskriminering, utveckla respekt för olikheter samt stärka barngruppen.

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18