👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Blandningar och lösningar

Skapad 2021-12-21 09:21 i Hällingsjö skola Härryda
Grundskola 4 – 5 Kemi
Nu ska vi lära oss mera om blandningar och lösningar! Vad är det för skillnad på en blandning och en lösning? Kan man skilja ämnena i en blandning eller lösning åt? Hur gör man i så fall? Snart vet du!

Innehåll

Syfte- förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 

Undervisningen i ämnet kemi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om kemiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om kemiska processer och materiens egenskaper och uppbyggnad utifrån egna upplevelser och aktuella händelser. 

Vi ska lära oss om blandningar och lösningar. Vad är det för skillnad på en blandning och en lösning? Kan man skilja ämnena i en blandning eller lösning åt? Hur gör man i så fall?

 

Vad vi ska lära oss

Du ska lära dig:

- vad en blandning är.

- några olika blandningar

- vad en lösning är

- några olika lösningar

- skillnaden mellan blandningar och lösningar

- vilka metoder man kan använda för att dela upp lösningar och blandningar

- metoderna: sila, filtrera, avdunstning, sedimentera och magnet

- använda ord och begrepp som tillhör området i diskussioner och texter

- utföra och dokumentera enkla undersökningar i text och bildUndervisning och arbetsformer

Arbetssätt:

- enskilt och i grupp

- se pedagogiska filmer

- lyssna, diskutera och reflektera kring olika frågor och ämnen

- läsa olika faktatexter

- experiment: ställa en hypotes, dokumentera och dra slutsatserBedömning- Vad och hur

Vi kommer att bedöma:

- din förmåga att förklara vad en blandning är.

- din förmåga att kunna några blandningar

- din förmåga att förklara vad en lösning är

- din förmåga att kunna några lösningar

- din förmåga att förklara skillnaden mellan blandningar och lösningar

- din förmåga att känna till några metoder hur man kan göra för att dela upp blandningar och lösningar

- din förmåga att förklara de olika metoderna sila, filtrera, sedimentera, avdunstning och magnet

- din förmåga att använda dig av ord och begrepp som tillhör området i diskussioner och texter

- din förmåga att kunna utföra och dokumentera enkla undersökningar i text och bild
Hur - bedömningens tillvägagångssätt:

- hur aktivt du deltar på lektionerna när du arbetar enskilt och i grupp

- hur aktivt du deltar i gemensamma diskussioner

- hur aktivt du deltar i våra diskussioner av texter och laborationer

- hur du dokumenterar laborationerna 

- du visar dina kunskaper i test


Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Ke  4-6

Matriser

Ke
Blandningar och lösningar

Ganska säker
Säker
Mycket säker
Blandningar
Du ska kunna vad en blandning är och kunna ge några exempel på olika blandningar.
Du kan med viss hjälp förklara vad en blandning är.
Du kan förklara vad en blandning är och kan namnge flera olika blandningar.
Du kan utförligt förklara vad en blandning är och kan namnge flera olika blandningar.
Lösningar
Du ska kunna vad en lösning är och kunna ge några exempel på olika lösningar.
Du kan med viss hjälp förklara vad en lösning är.
Du kan förklara vad en lösning är och kan namnge flera olika lösningar .
Du kan utförligt förklara vad en lösning är och kan namnge flera olika lösningar.
Blandningar och lösningar
Du ska kunna skillnaden på en blandning och en lösning.
Du kan med viss hjälp förklara skillnaden mellan en blandning och en lösning.
Du kan förklara skillnaden mellan en blandning och en lösning.
Du kan utförligt förklara skillnaden mellan en blandning och en lösning.
Skilja ämnen åt
Du ska kunna några olika sätt att separera ämnen som är blandade eller lösta med varandra.
Du kan någon metod som man kan separera olika ämnen åt.
Du kan några metoder som man kan separera olika ämnen åt.
Du kan fem olika metoder som man kan separera olika ämnen åt.
Skilja ämnen åt
Du ska kunna förklara de olika metoderna sila, filtrera, sedimentera, avdunstning och magnet.
Du kan med viss hjälp förklara de olika metoderna sila, filtrera, sedimentera, avdunstning och magnet.
Du kan förklara förklara de olika metoderna sila, filtrera, sedimentera, avdunstning och magnet.
Du kan utförligt förklara förklara de olika metoderna sila, filtrera, sedimentera, avdunstning och magnet.
Ord och begrepp
Du ska kunna använda dig av ord och begrepp som tillhör området i text och diskussioner.
Du kan med viss hjälp använda sig av några ord och begrepp som tillhör området i text och diskussioner.
Du kan använda sig av några ord och begrepp som tillhör området i text och diskussioner.
Du kan använda sig av ord och begrepp som tillhör området i både text och diskussioner.
Laborationer och dokumentation
Du ska kunna göra laborationer genom att planera, utföra och dra slutsatser.
Du kan med viss hjälp göra laborationer genom att planera och utföra.
Du kan göra laborationer genom att planera och utföra.
Du kan göra laborationer genom att planera, utföra och dra slutsatser.
Dokumentation
Du ska kunna skriftligt dokumentera dina laborationer.
Du kan med viss hjälp skriftligt dokumentera dina rapporter.
Du kan skriftligt dokumentera dina rapporter.
Du kan utförligt skriftligt dokumentera dina rapporter.