👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden

Skapad 2022-01-03 13:01 i Ljungviksskolan Lerum
Grundskola 2 Bild Svenska SO (år 1-3)
Vi kommer under flera veckors tid arbeta med hur människor levde förr i tiden. Vi kommer prata om revolutionen, istiden samt forntiden. I forntiden ingår stenåldern, järnåldern och bronsåldern.

Innehåll

Syfte

I det här arbetet kommer du träna din förmåga att skriva fakta och beskrivande text. I skrivandet ingår uppbyggnad av fakta och berättande text samt träning i när du ska använda stor bokstav, mellanrum och punkt. Du kommer få öva dig i att söka och ta ut information i film och text. Du kommer också få övning i att uttrycka dina kunskaper på ett muntligt och kreativt sätt.

Centralt innehåll/Ämnesinnehåll

Du ska lära dig:

- Att skriva fakta och berättande text samt dess typiska drag.

- Samla information från olika källor. (Filmer och internet)

- Uttrycka dina kunskaper genom skapande på skilda sätt.

- Få förståelse i hur livet förr och idag skiljer sig åt.

- Hur vår natur formats av tidigare händelser i historien, exempelvis istiden.

- Nya begrepp: Exempelvis: Forntiden, Stenåldern (yngre och äldre), Bronsåldern, Järnåldern, Isräfflor med mera

- Jordens tidslinjen - Årtal och i vilken ordning tidsepoker ägt rum.

Undervisning/Metoder

- Filmer

- Skriva faktatext

- Skriva berättande text 

- Skapande (Hällristningar, bygga upp varje tid med olika material, måla en människa som är anpassad till annat klimat.)

- Arbetsblad om istiden och forntiden 

- Kahoot/poängpromenad

- Naturen (Se på isräfflor från istiden)

- Gruppdiskussioner

- Presentation

- Miniprov

 

Bedömning

- Hur du visar dina kunskaper i ett grupparbete med hjälp av estetiska uttrycksformer.

- Typiska uppbyggnaden för fakta och berättande texter där vi även ser till skrivregler - Stor bokstav, mellanrum, punkt och stavning av bekanta ord. 

- Arbete och presentation av tidsepok. Jag kommer titta på samarbetet i gruppen, deras arbetsprocess och hur de presenterar sitt resultat. 

- Bedömning av vilka kunskaper (exempelvis viktiga begrepp från olika tidsepoker) eleven tagit med sig efter avslutat arbete. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3