👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling-socialt-samspel

Skapad 2022-01-04 10:25 i Förskolan Orion AB Fristående förskolor
Förskola
Jag och min medmänniska. Allas lika värde.

Innehåll

Vi har arbetat en hel del med hur vi ska hjälpas åt att ta hand om vår miljö och tillsammans skapa en bättre värld.

Nu går vi in på den sociala aspekten av "Hållbar utveckling."

 

Syfte: Att få barnen att förstå vad som är viktigt för att må bra, men inte bara se till sig själva och vikten av att hjälpas åt och finnas för varandra. Att vara en bra kompis.

Mål ur LPfö18

Förutsättningar att utveckla "respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna."

"Förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler."

 

Vad? Vi kommer först att fokusera på vikten av att sköta vår hälsa. Äta nyttigt, röra på oss, familj, vänner, bra sysselsättning mm.

Vi kommer också att prata om Barnkonventionen. Då kommer vi också in på våra medmänniskor i världen.

Sedan kommer vi att jobba med vänskap, konfliktlösning, samarbete, turtagning osv. Ge barnen verktyg för att lösa konflikter osv.

 

Hur?

Vi har gjort en grundplanering som sträcker sig över terminen. ca 2-3 veckor kring samma ämne. tex. hygien, nyttig mat osv.

Genom samtal om känslor, respektera olikheter, stärka barnens självförtroende, rollspel, gruppstärkande lekar, samarbetslekar, skapande av olika slag. Lära de minsta begreppen, Låna, dela med sig, upptagen osv.

 

 

Uppföljning Hur går arbetet? Arbetar vi mot utsatta mål. Lärprocesserna har varit målstyrda. Varje undervisningstillfälle har utgått från vårt planerade tema, och finplanering har gjorts inför varje undervisningstillfälle. Förskolläraren håller i helheten men arbetslaget hjälps åt med undervisningen. Vi diskuterar och reflekterar ihop.

 

Utvärdering Hur har vi dokumenterat? Kan vi se resultat i barngruppen? Vi fotograferat och observerat barns lek etc.

 

 

Analys.  Vad kunde gjorts bättre?  Hur kan vi gå vidare? 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18