👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SKA Prästkragen januari

Skapad 2022-01-05 10:59 i Skogsgläntans förskola Borås Förskola
Förskola
Vårt systematiska kvalitetsarbete, med fokus på tillgängliga lärmiljöer.

Innehåll

Reflektion och analys

 

Läroplansmål väljer vi längst ner. 

Förväntande effekter kommande månad

Att barnen på ett lekfullt sätt ska få möta olika språkstimulerande utmaningar med rim, ramsor, sånger etc för att främja språket.

Ge barnen möjlighet att möta de olika språkljuden genom planerade aktiviteter och praxis.

 

 

Veckoreflektion v. 2-3

- Vilken undervisning har vi genomfört?

- Vad har vi sett?

- Hur går vi vidare?

Kommande veckas planering.

Vi har börjat att iordningställa en miljö som ska uppmuntra till att sätta sig ner och titta och läsa i böcker.

Vi har också tagit fram flera olika slags handdockor som barnen kan spela dockteater med eller bara leka och fantisera med varandra

Barnen har suttit ner i den nya miljön. De har också visat stort intresse för handdockorna

Fortsätter utv miljön med olika språkstimulerande material och arbetar aktivt med språket på samlingar vi har. 

Vi kommer också att visa barnen hur man kan använda handdockorna

 

Veckoreflektion v. 4

- Vilken undervisning har vi genomfört?

- Vad har vi sett?

- Hur går vi vidare?

Kommande veckas planering.

Vi har fortsatt fylla på i språkmiljön. Det har kommit upp QR-sagor/sånger och rim-bilder.

 

Vid samlingarna har vi sjungit och använt munmotorikramsa.

Barnen är intresserade av rim och rimmar gärna utanför språkmiljön. Letar saker på avdelningen att rimma på.

 

Munmotorikramsan är rolig och lite svår, men barnen gör sitt bästa för att hänga med.

Vi uppmuntrar och är med barnen i språkmiljön för att väcka nyfikenhet och intresse för materialet som finns där.

 

Vi kör på med samma ramsa och sång kommande vecka för att lära oss dem ordentligt.

Även att få med handdockorna under denna stund för att bibehålla intresset för dem och väcka nya tankar hos barnen för fortsatt lek.

 

Veckoreflektion v. 4

- Vilken undervisning har vi genomfört?

- Vad har vi sett?

- Hur går vi vidare?

Kommande veckas planering.

 

 

 

 

 

Månadsanalys

 

Vad resulterade det i? (Utgå från veckoreflektionerna) 

Väckt nyfikenhet och intresse för rim och ramsor och även handdockor. Barnen verkar intresserade och är aktiva i de lärsituationer vi haft.

 

 

Hur går vi vidare?

Arbetet med språkstimulerande material fortsätter genom munmotorikövningar och språkmaterial som praxis som vi kommer presentera.

 

 

Mål kommande månad

 

Intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap.

Ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord.

 

 

 

Förväntade effekter kommande månad

Att vi fortsätter att väcka barnen intresse för språket och att barnen får möta de olika språkljuden.

Kopplingar till läroplanen

  • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
    Lpfö 18
  • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö 18
  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
    Lpfö 18