👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Antikens Grekland och Romarriket

Skapad 2022-01-06 16:59 i Gåvsta skola Uppsala
Grundskola 7 – 9 Historia
Antiken varade under lång tid. Grekerna och romarna lämnade efter sig skriven historia så vi vet mycket om dem. Hur levde och tänkte människor? Vilka spår har tidsperioden lämnat?

Innehåll

Jag kommer bedöma

 • Förhör om Grekland
 • Förhör om Romarriket

Undervisning

 • Texthäfte och frågor
 • Arbetsblad
 • Genomgångar
 • Film

Mål

 • Jämföra de grekiska stadsstaterna Aten och Sparta i Grekland. 
 • Berätta om hur det romerska riket växte och utvecklades till ett imperium.
 • Redogöra för hur det romerska riket styrdes
 • Resonera om hur epoken påverkar oss idag (t ex filosofi, politik, kultur, språk, religion, uppfinningar, lagar, byggnader, vetenskap och idrott).
 • Använda relevanta begrepp.
 • Hur kvinnor, män och barn levde under perioden både i Grekland och i Rom.
 • Använda, tolka och analysera källor.

Matriser

Hi
Antikens Grekland och Romarriket

Rubrik 1

Insats krävs
E
C
A
Ha kunskaper om förhållanden, skeenden och gestalter Förhör Grekland Förhör Romarriket
Eleven har grundläggande kunskaper.
Eleven har goda kunskaper.
Eleven har mycket goda kunskaper.
Resonera kring historiska händelser och samhällsförändringar
Enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar,
Utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar,
Välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar
Undersöka utvecklingslinjer och beskriva samband mellan olika tidsperioder Jämförelse
Enkla samband mellan olika tidsperioder.
Förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Använda historiskt källmaterial och kritiskt granska dem Källuppgift
Enkla och till viss del underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor. Enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor. Utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans
Välutvecklade och väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor. Välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Använda historiska begrepp Förhör Grekland Förhör Romarriket Stödmall
Huvudsak fungerande sätt.
Relativt väl fungerande sätt.
Väl fungerande sätt.