👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Minoritetsspråk svenska år 7 vt-22

Skapad 2022-01-07 18:37 i Torpskolan Lerum
Grundskola 7 – 9 Svenska
Språket är bärare av erfarenhet, kunskap, tradition och kultur. Därför ska vi undersöka och skaffa oss kunskap om Sveriges officiella minoritetsspråk såväl som dialekter.

Innehåll

Mål/syfte:

 Att fördjupa våra kunskaper om minoritetsspråk och dialekter i Sverige. 

 

Undervisning:

 • Föreläsning samt läser texter ur kapitlet; Språkbruk, minoritetsspråk och dialekter s. 212-223 i läromedelsboken, Spegla Språket 7.  *Boken finns tilllagd i elevernas bokhylla på Inläsningstjänst.
 • Strömmande media; ser filmklipp exempelvis från Begreppa/Inläsningstjänst/svenska. 
 • Ser filmen Cloudboy som ligger på SLI. 

 

Tidsperiod:

Vi påbörjade arbetet kring minoritetsspråk under höstterminen och forstätter nu under våren v. 2-5.

 

Bedömning:

Muntlig presentation/redovisning:  v. 4-5 (kan ändras)

Tillsammans med din grupp presenterar/redovisar du ett minoritetsspråk eller en dialekt som lottas ut.

Er redovisning skall vara minst 5 min till max 15 min.

Använd Google Presentation

Se uppgift samt stödmall i Classroom. 

 

 

Skriftligt prov: tisdag v. 6 (kan ändras)

Dina övergripande och fördjupade kunskaper om minoritetsspråk och dialekter testas av i ett prov. Provet utgår från s. 211-224 i Spegla Språket 7, dina egna anteckningar samt i länkarna nedan.

https://app.begreppa.se/begreppa/videos/svenska/sprakbruk/minoritetssprak

(Funkar inte länken logga då in på Inläsningstjänst och välj sedan fliken Begreppa. Därefter väljer du fliken svenska och till sist välj  minorietetsspråk.)

 

Detta behöver du kunna till provet:

Vilket språk är majoritetsspråk i Sverige?

Hur många språk talas i Sverige i dag? 

Vilka är de officiella minorietsspråken i Sverige?

Vad innebär ett minoritetsspråk samt att ett minoritetsspråk är ett officiellt språk i Sverige?

Vad är en dialekt?

Varför finns dialekter?

Hur och varför förändras och utvecklas dialekter över tid?

 

*I filmen nedan hittar du info om följande frågor till provet:

Vad är det för skillnad på regional och lokal dialekt? 

Vad är en sociolekt? 

Vad är en idiolekt?

Vad är rikssvenska?

https://app.begreppa.se/begreppa/videos/svenska/sprakbruk/dialekt-sociolekt-idiolekt

 

*Öva muntlig presentation/redovisning:

https://app.begreppa.se/begreppa/videos/svenska/tala-lyssna-och-samtala/muntlig-presentation-forberedelse

 

https://app.begreppa.se/begreppa/videos/svenska/tala-lyssna-och-samtala/muntlig-presentation-genomforande

 

https://app.begreppa.se/begreppa/videos/svenska/tala-lyssna-och-samtala/muntlig-presentation-hjalpmedel

 

(Funkar inte länkarna logga då in på Inläsningstjänst och välj sedan fliken Begreppa. Därefter väljer du fliken svenska och till sist välj bland flikarna med muntlig presentation.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionalt färgat talspråk i Sverige och olika språk i Norden. Några kännetecknande ord och begrepp samt skillnader och likheter mellan de olika språken.
  Sv  7-9
 • Språkbruk genom tiderna. De nationella minoritetsspråken i Sverige och deras ställning i samhället.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Bedömningsmatris: muntlig presentation/redogörelse

Rubrik 1

 • Sv  7-9   Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
Ny nivå
På väg att uppnå godkänt resulat. Öva mer.
Ny nivå
E
Ny nivå
C
Ny nivå
A
Aspekt 1
Muntlig redogörelse/presentation
Eleven kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Eleven kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Eleven kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

Sv
Bedömningsmatris: skriftligt prov

Rubrik 1

Nivå 1
Du är på väg att uppnå godkänt resultat.
Nivå 2
E
Nivå 3
C
Ny nivå
A
Minoritetsspråk
Fördjupad kunskap om svenska minoritetsspråk.
Du behöver öva mer för att visa godkända kunskaper om svenska minoritetsspråk.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om svenska minoritetsspråk. Du visar grundläggande kunskaper.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om svenska minoritetsspråk. Du visar relativt utvecklade kunskaper.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om svenska minoritetsspråk. Du visar välutvecklade kunskaper.
Dialekter
Fördjupad kunskap om svenska dialekter.
Du behöver öva mer för att visa godkända kunskaper om svenska dialekter.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om svenska dialekter. Du visar grundläggande kunskaper.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om svenska dialekter. Du visar relativt utvecklade kunskaper.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om svenska dialekter. Du visar välutvecklade kunskaper.