👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia VT-2022

Skapad 2022-01-07 22:55 i Söderportgymnasiet Kristianstad
Gymnasiesärskola Historia
Du kommer under denna termin, att få lära dig om olika tidsperioder och historiska samhällsförändringar.

Innehåll

Det är viktigt att du ska förstå hur våra möjligheter och val inför framtiden, påverkas av handlingar och händelser som skett i det förflutna (förr i tiden). Därför kommer vi bland annat att arbeta med vad som utmärker olika tidsperioder och även tolka historiska källor.

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Den europeiska epokindelningen utifrån ett kronologiskt perspektiv. Tidsbegreppen förhistorisk tid, forntiden, antiken, medeltiden, renässansen och upplysningstiden. Några utmärkande drag för dessa epoker.
    Hit  -
  • Förändringsprocesserna industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen. Hur dessa förändringsprocesser påverkade samhället och levnadsvillkoren för barn, kvinnor och män.
    Hit  -
  • Olika källor som speglar en familjs eller släkts historia under 1900-talet, till exempel brev, fotografier och människors berättelser.
    Hit  -

Matriser

Hit
Historia 1, 50 poäng- kunskapskrav

Du medverkar i att beskriva olika tidsperioder utifrån några kännetecken och människors levnadsvillkor.
Du beskriver på ett enkelt sätt olika tidsperioder utifrån några kännetecken och människors levnadsvillkor.
Du beskriver på ett utvecklat sätt olika tidsperioder utifrån några kännetecken och människors levnadsvillkor.
Dessutom medverkar du i att föra resonemang om historiska förändringsprocesser och deras betydelse för nutiden.
Dessutom för du enkla resonemang om historiska förändringsprocesser och deras betydelse för nutiden.
Dessutom för du utvecklade resonemang om historiska förändringsprocesser och deras betydelse för nutiden.
Du använder olika källor och medverkar när vi pratar om källornas användbarhet.
Du använder olika källor och kan prata om källornas användbarhet på ett enkelt sätt.
Du använder olika källor och kan prata om källornas användbarhet på ett utvecklat sätt.