👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Superhjältar

Skapad 2022-01-08 19:03 i Tanneforsskolan Linköping
Grundskola 4 Bild
Vad innebär det egentligen att vara en superhjälte? För att vara en superhjälte så krävs det väl att man vill göra världen gott och kämpa aktivt för att göra den bättre? Vilken typ av superhjälte skulle du vilja vara? En som flyger, kan göra sig osynlig eller är superstark eller supersnabb? Det finns många olika superhjältar men alla har gemensamt att de är snälla.

Innehåll

Mål och syfte:

  • Träna på att förmedla ett budskap.
  • Träna på att följa muntliga och skriftliga instruktioner
  • Träna på att planera och utveckla eget arbete
  • Träna din fantasi och kreativitet när du bestämmer hur din superhjälte ska se ut! 
  • Träna på att använda rätt namn och begrepp på verktyg, material och tekniker
  • Träna på att följa, förstå och utvärdera ditt arbete och arbetsinsats

 

Så här kommer vi att jobba:

I den här uppgiften ska du få skapa din egen Superhjälte.

Vi kommer tillsammans under ett lektionspass att prata om vad som karaktäriserar en superhjälte.

Du kommer sen på egen hand att få fundera ut hur just din Superhjälte ska se ut om du själv vore en. Därefter kommer du att:

 • fylla i ett formulär om just din Superhjälte
 • tillverka ett "Superhjältekort"
 • skapa en affisch där du visar hur din Superhjälte utför ett hjälteuppdrag
 • forma din hjälte som en gipsfigur
 • avsluta med att utvärdera och presentera din Superhjälte för dina kamrater

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
  Bl  4-6
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage och bildmontage.
  Bl  4-6
 • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  4-6
 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
  Bl  4-6
 • Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  4-6
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  4-6

Matriser

Bl
Superhjältar

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Framställa bilder
Jag kombinerar former, färger och linjer på ett i huvudsak fungerande sätt. Jag behöver en del hjälp för att komma igång med att skapa mina bilder. Med hjälp av en vuxen skapar jag arbeten som gör att betraktaren kan förstå vad jag vill förmedla för budskap.
Jag kombinerar former, färger och linjer på ett relativt väl fungerande sätt. Jag arbetar ganska självständigt med mina bilder. Jag skapar arbeten till stor del själv, men behöver ibland viss stöttning av läraren, så att betraktaren förstår vad jag vill förmedla för budskap.
Jag kombinerar former, färger och linjer på ett väl fungerande sätt. Det innebär att jag på ett säkert sätt framställer mina bilder, och jag gör det helt på egen hand. Jag skapar helt på egen hand mina arbeten så att betraktaren förstår vad jag vill förmedla för budskap.
Tekniker, verktyg, material och städning
Jag använder material, tekniker och verktyg enligt instruktioner. Jag behöver bli påmind av en vuxen när det är dags att städa, ta hand om och rengöra det material som jag har använt.
Jag använder material, tekniker och verktyg och varierar dem. Jag behöver ibland bli påmind av en vuxen då jag ska ta hand om och rengöra det material som jag har använt.
Jag använder material, tekniker och verktyg och varierar dem på ett självständigt och idérikt sätt. Jag städar upp, tar hand om och rengör det material som jag använt och ställer tillbaka på rätt plats.
Utveckla idéer och lösa problem
Jag utför arbetet utifrån en given idé och behöver hjälp av vuxen för att komma på idéer. När jag stöter på problem i mitt arbete kan jag med hjälp berätta vad som blivit fel och tar då hjälp av läraren eller en kamrat som visar mig så att jag kan komma vidare.
Jag har delvis egna idéer som jag använder för att utföra mitt arbete. När jag stöter på problem i mitt arbete kan jag berätta vad jag behöver hjälp med och efter några tips och lite hjälp av läraren fortsätta mitt arbete.
Jag har egna idéer som jag använder för att utföra mitt arbete. När jag stöter på problem ser jag själv vad som blivit fel och med lite diskussion med läraren rättar jag till dem på egen hand.
Presentera och ge omdömen om arbetet
Jag berättar hur mitt arbete har gått och jag motiverar detta på ett enkelt sätt. Med hjälp av en vuxen kan jag säga något som jag är nöjd med och något som jag kunde ha gjort annorlunda i min slutliga produkt.
Jag berättar hur mitt arbete har gått och jag motiverar detta på ett utvecklat sätt. Jag kan säga något som jag är nöjd med i min slutliga produkt och förklara varför. Jag kan också förklara något som jag kunde ha gjort annorlunda i min slutliga produkt.
Jag berättar hur mitt arbete har gått och jag motiverar detta på ett väl utvecklat sätt. Jag kan säga minst två saker som jag är nöjd med i min slutliga produkt och förklara varför. Jag kan också förklara något om vad jag kunde ha gjort annorlunda och förklara varför det hade gjort mina arbeten bättre. I min egen bedömning tar jag upp olika saker i mitt skapande så som teknik, materialhantering och färgläggning.