👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Högkulturer under forntiden och antiken

Skapad 2022-01-09 18:51 i Centralskolan Sigtuna FSK/GR
Grundskola 7 Historia Bild
Under terminens allra första veckor kommer vi att studera några högkulturer under formtiden och antiken, till exempel det gamla Egypten, antikens Grekland och Romarriket i SO. Det var mäktiga riken som har blivit kända för sin teknik, konst, matematik och för att de hade skriftspråk medan vi i Norden fortfarande levde i stenålder och bronsålder. Ni ska skapa något föremål, byggnad eller annat valfritt i lera, som har med dessa kulturer att göra

Innehåll

Innehåll

Under temaområdet kommer du att arbeta med följande delar av det centrala innehållet i ämnena bild. Hur du arbetar i SO kommer du få av din so-lärare.

Konkretisering

Eleven ska utveckla sin förmåga att:
- använda hantverksmässiga tekniker och verktyg när du arbetar i lera
undersöka och presentera i ämnesområdet lera i ämnet Bild
analysera historiska föremål

Arbetssätt och undervisning

Du kommer att få:
- skissa ditt föremål, byggnad eller annat på bilden
- en tydlig genomgång av uppgiften i skolan
- möjlighet att visa hur du arbetar med den hantverksmässiga tekniken lera och vilka verktyg du använder
- möjlighet att presentera din skapelse skriftligt
- du har analyserat historiska uttryck i den högkultur du valt


Du kommer att arbeta på lektioner, vilket innebär att du enskilt skapar det du valt i lera med fina detaljer, samt målar. Sedan redovisar du ditt arbete skriftligt med frågorna  under Uppgift: presentation

Du ska välja redovisningssätt bildspel alt film.

Bedömning; 

Bedömningen grundar sig på ditt enskilda arbete, redovisningen och slutuppgiften. I matriserna nedan syns vilka förmågor som kommer att bedömas i bild.

Uppgifter

 • Skiss av ditt arbete i lera

 • Presentation

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.
  Bl  7-9
 • Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.
  Bl  7-9
 • Samtida konst- och dokumentärbilder samt konstverk och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer i Sverige, Europa och övriga världen. Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  Bl  7-9
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  7-9

Matriser

Hi Bl
Högkulturer under forntiden och antiken, bild

F
E
C
A
Bildframställning
Förmåga att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap
Eleven har ännu inte utvecklat förmågan i nivå med kunskapskrav för E.
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Tekniker
Förmåga att skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material
Eleven har ännu inte utvecklat förmågan i nivå med kunskapskrav för E.
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt och prövar och omprövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt och prövar och omprövar då systematiskt hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
Uttryck
Förmåga att skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material
Eleven har ännu inte utvecklat förmågan i nivå med kunskapskrav för E.
Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett relativt väl fungerande sätt.
Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett väl fungerande sätt.
Analys
Förmåga att analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner
Eleven har ännu inte utvecklat förmågan i nivå med kunskapskrav för E.
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Begrepp
Förmåga att analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner
Eleven har ännu inte utvecklat förmågan i nivå med kunskapskrav för E.
Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett enkelt sätt med viss användning av ämnesspecifika begrepp.
Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett utvecklat sätt med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp.
Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett välutvecklat sätt med god användning av ämnesspecifika begrepp.

Kommentarer

F
E
C
A