👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teamplan Lönneberga - Barns delaktighet och inflytande - Ht21/Vt22

Skapad 2022-01-10 10:16 i Hultets förskola Partille
Teamplan, Öjersjö och Furulund förskolor
Förskola
2.3 Barns delaktighet och inflytande - Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de allt efter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. Barn har rätt till delaktighet och inflytande. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för ska ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av utbildningen.

Innehåll

 

MÅLFORMULERING - Vart ska vi?

- Vi vill att barnen ska ges möjlighet att utveckla sin förståelse för rättigheter samt skyldigheter som bygger på demokratiska principer. 

 

STRATEGIER - Hur gör vi?

- Diskussioner kring vad som är rätt/ fel

- Vardagliga rutiner hjälper oss i arbetet mot att bli demokratiska mot varandra.

- Barnkonventionen

RESULTAT - Hur blev det?

 

Delårsutvärdering ht21

Har vi gett barnen förutsättningar och möjligheter att utvecklas mot våra mål? Hur?

 

Vi har diskuterat i grupp vad som är rätt och fel. Vi har tittat på film angående barnkonventionen.

Vi kommer att fortsätta arbeta med kompisböckerna och diskutera olika frågor.

 

Läsårsutvärdering ht21-vt22

Vad har vi genomfört utifrån det vi beskrivit i teamplanen? (Utgå från -Hur gör vi- i teamplanen).

Hur har vi genomfört det? (Innehåll? Aktiviteter?  i samband med rutiner eller andra sammanhang?).

Vi diskuterar om vad som är rätt och fel. Vanliga rutiner hjälper oss i arbetet mot att bli demokratiska mot varandra.

 

 

 

 

ANALYS - Var är vi?

 

Delårsutvärdering ht21

Vad har bidragit till att det blev som det blev? (T.ex. arbetssättet, förhållningssättet, miljö och material?)

Vi har diskuterat i grupp vad som är rätt och fel. Vid dessa tillfällen har barnen lärt sig vad de får göra och inte.

Vi har varit väldigt fasta och tränat mycket på våra rutiner. 

Barnen har fått möjlighet att bestämma och påverka miljön så att det ska bli så tryggt som möjligt för dem bland annat vid vila och val av de olika aktiviteterna.

 

Vad har varit särskilt framgångsrikt? (T.ex. arbetssättet, Förhållningssätt, miljö, material)

Ha fasta rutiner och hålla kvar med dem.

Vilket lärande och utveckling ser vi hos barnen i riktning mot målen? 

Många av barnen vet vad som är rätt och fel och hjälper varandra i utvecklingsprocessen.

Hur märks det?

På grund av gruppens sammansättning måste vi ha kortsiktiga mål. Vår grupp mår bra och uppskattar våra fasta rutiner.

Är vi på rätt väg? (Förändra? Lägga till? Ta bort? Förbättra?)

Ja vi är på rätt väg men behöver fortsätta med våra rutiner och aktiviteter.

Läsårsutvärdering ht21-vt22

Vad har varit särskilt framgångsrikt?  Vad har vi lyckats bra med?

Ha fasta rutiner.

Vad är orsaken till att vi lyckats bra med detta?

Många barn vet vad som är rätt och fel och tillrättavisar varandra om de gör fel.

Vad har vi lyckats mindre bra med?  Vad är orsaken till detta?

Ibland när det är stressigt i gruppen eller pedagoger saknas tappar vi rutinerna.

Vilken utveckling ser vi hos barnen i riktning mot målet?  Hur märks det?  Ge konkreta exempel?

Vi ser att allt fler barn har landat i våra rutiner tex vid övergångar.

Är vi på rätt väg?

Ja vi är på rätt väg.

Vad ska vi bevara?  Vad behöver vi förändra, lägga till, ta bort eller förbättra så att det kommer barnen till godo och gynnar deras utveckling och lärande i relation till målet?

Hålla fast vid våra rutiner och förbättra dem när de behövs.