👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Terminsplanering 2: engelska åk 8

Skapad 2022-01-10 10:18 i Bandhagens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 8 Engelska
Vi arbetar vidare med de centrala förmågorna i engelskan: tala, skriva, lyssna och läsa. Vi kommer att använda samma bokserien Magic som erbjuder ett stort urval av texter och övningar som passar alla nivåer bland elever. Vi kommer att jobba båda med böcker och online material. Under den här terminen arbetar vi med grammatik, fakta om olika engelsktalande länder och litterära texter som syftar till att utvidga kunskap och vokabulär samt utveckla elevernas kommunikativa färdigheter.

Innehåll

> Januari - februari  

Tema 3: Across Borders 

F Temat handlar om internationella frågor. Texterna utspelar sig i olika delar av världen: Maboto i Afrika, FN i New York och Sydafrika. Eleverna lär om historiska ikoner som har gjort och offrat mycket. 

I textboken

Läsförståelse, hörförståelse, och muntlig och skriftlig kommunikation

 •   Kapitel 12 / Nelson Mandela: i läsavsnittet beskrivs den dag Mandela lämnade Robben Island  och vad som därefter inträffade. 
 •                     South Africa Now: här presenteras landet i en hörövning. Eleverna får lära mer om den rasistiska systemet apartheid som som härjade i landet i över femti år. 
 •                     Blabbermouth: ett utdrag ur en bok som handlar om en tuff tjej som inte kan tala som börjar på en ny skola. 

I textboken

 • Grammatik: past simple and past perfect.
 • Nelson Mandela: läsförståelse och diskussionsfrågor.
 • South Africa: hörövning som ger information om landet. 
 • Blabbermouth: läsförståelse, muntlig återberättelse, diskussion och skrivande. 

N.B. När vi är klara med temat i textboken och övningsboken kommer vi att arbeta med studentlitteratur som är en nätresurs kopplad till läroboken Magic 8. Där finns extrauppgifter som handlar om vokabulär, hörförståelse, stavning och grammatik. 

Tema 4: The World at Work

Fokus här är på frågor som rör arbete och arbetslivet. Dessutom finns texter och övningar som belyser Irland ur olika aspekter. 

I textboken

Läsförståelse, hörförståelse, och muntlig och skriftlig kommunikation

 •           Kapitel 13 / Got a Job: en dialog som rör sig om sommarjobb
 •                          The Full Monty: en text om situation i staden Sheffield efter nedläggning av en stor stålfabrik.   
 •       Kapitel 14 / The Full Monty: hörövning som handlar om en grupp arbetslösa som hittar en lösning på sitt problem.
 •                            Let No One Steal Your Dreams: en dikt följs med en diskussionsuppgiften var eleverna reflektera runt sina drömmar.
 •       Kapitel 15 / Caitlin's Irish Blog: där det både ges fakta om Irland och en del privata synpunkter.
 •                                            Harry In England: en pojke som berättar om sitt besök i Dublin.
 •       Kapitel 16 / Cool Things To Be When You Grow Up: förslag på olika udda yrkesval. 
 •                          What Is Work Worth?: debatterar om det är rätt att en del yrkesgrupper tjänar otroligt mycket medan andra som till exempel sjuksköterskor väldigt lite.
 •                         The Breadwinner: en krävande text som är ett utdrag ur en bok om en flicka i Afghanistan som beskriver hennes        dagliga kamp.                                                    

I övningsboken

 •            Skriva en kort dialog. 
 •           Läsförståelse- och vokabulärövningar kopplade till The Full Monty.
 •           Hörförståelse och återberättelse/ The Full Monty.
 •           Diskussion kring drömmar.
 •           Grammatik: adjektiv 
 •           Gå genom viktiga ord och uttryck
 •           Läsförståelseövning som tillhör texten Caitlin's Irish Blog. 
 •           Hörförståelse och diskussion / Harry in Ireland. 
 •           Muntligt projektarbete/ internationella högtider: det här gör vi senare. 
 •           Diskussion kring olika udda yrkesval.
 •           Läsförståelse- och vokabulärövningar samt diskussion kopplade till texten What Is Work Worth?
 •           Hörförståelse: Which Job Is It?
 •           Läsförståelse- och vokabulärövningar samt skrivande tillhörande texten The Breadwinner.    

N.B. När vi är klara med temat i textboken och övningsboken kommer vi att arbeta med studentlitteratur som är en nätresurs kopplad till läroboken Magic 8. Där finns extrauppgifter som handlar om vokabulär, hörförståelse, stavning och grammatik. 

SKRIFTLIGT PROV (februari): läsförståelse, glosor och grammatik 

REDOVISNING (mars): sök fakta kring internationella högtider och sedan presentera i klassen.  

> Mars - april 

Tema 5: Milestones 

I Det här är ett varierat tema och innehåller såväl en välkänd författare som storstäder, en innovatör och olika uppfinningar.  

I textboken

Läsförståelse, hörförståelse, och muntlig och skriftlig kommunikation

 •          Kapitel 17 / I Couldn't Live Without It: en dialog där ungdomar diskuterar vikten av uppfinningar som mobiltelefoner i förhållande till tidigare innovationer. 
 •                         Nicholas Nickleby: en Charles Dickens berättelse. Här märks Dickens samhällskritik som kan intressera eleverna.
 •          Kapitel 18 / hörförståelse: försättning av berättelsen ”Nicholas Nickleby”
 •          Kapitel 19 / New York City: texten fokuserar på livet på två stora städer, nämligen New York och Dubai.                                          
 •          Kapitel 20 / A Man Of Vision: en text som handlar om Steve Jobs.                                                                                             
 •                         Milestones in Science and Technology: beskriver uppfinningar från 1000-talet och fram till idag. 
 •                         Sir Walter Raleig: hörövning om en upptäcktsresande under Elizabeth I: tid
 •                         Abomination: ett utdrag ur en bok skriven av Robert Swindells. Den handlar om vänskap mellan en tjej och en pojke.

I övningsboken

 •          Vokabulärträning / I Couldn't Live Without It.
 •           Läsförståelseövning och diskussionsfrågor kring texten "Nicholas Nickleby".
 •           Grammatik: There is / there are. 
 •           Hörövning/ fortsättning av berättelsen "Nicholas Nickleby". Sen återberätta och skriv en sammanfattning. 
 •           Läsförståelse- och vokabulärövningar kopplade till texten New York City. 
 •           Vokabulär: Nyttiga adjektiv.
 •           Hörövning och diskussion / Gopal in Dubai.
 •           Grammatik: some och any.
 •           Läsförståelse- och vokabulärövningar kopplade till texten "A Man of Vision".
 •           Läsförståelse-, vokabulärövning och skriftlig övning som tillhör "Milestones in Science and Technology"
 •           Hörövning, diskussion och dramatisering/ Sir Walter Raleigh
 •           Läsförståelse- och vokabulärövningar tillhörande texten "Abomination".         

N.B. När vi är klara med temat i textboken och övningsboken kommer vi att arbeta med studentlitteratur som är en nätresurs kopplad till läroboken Magic 8. Där finns extrauppgifter som handlar om vokabulär, hörförståelse, stavning och grammatik. 

> Maj - juni 

Tema 6: Creepy

Den här delen innehåller ett antal hårresande berättelser, alltifrån klassikern om Mr Ripley till en varulvsskildring. 

I textboken

Läsförståelse, hörförståelse, och muntlig och skriftlig kommunikation

 •          Kapitel 21 / Talking About a Holiday.
 •                         The Talented Mr Ripley: en spännande berättelse som också har filmats ett antal gånger. 
 •          Kapitel 22 / hörförståelse: fortsättning av berättelse Mr Ripley. 
 •          Kapitel 23 /The Cat in the Shopping Bag: en kort, dråplig text om en gruvlig hämnd. 
 •                                         Gatecrashers Wrecked House: en artikel som beskriver en verklighet där objudna gäster tränger sig in och orsakar förstörelse. 
 •          Kapitel 24 / Midnight: i den här berättelsen förvandlas en 15-åring till varulv när klockan närmar sig tolv.
 •                         Encyclpedia Brown: hörövning om en ung man som med hjälp av olika ledtrådar löser fallet med det försvunna halsbandet. 
 •                         The Chain: ett utdrag ur en ungdomsbok som utspelar sig i skolmiljö skildrar hur det tuffa gänget tvingar Carl att begå ett brott som han  egentligen inte vill vara med om. Här kan eleverna spekulera om vad kommer att hända i fortsättningen.

 

I övningsboken

 •          Öva på dialog
 •           Läsförståelseövningar och vokabulärträning samt översättning som tillhör texten The Talented Mr Ripley. 
 •          Grammatik: adverb. 
 • Hörövning och återberättelse: fortsättning av The Talented Mr Ripley.
 • Läsförståelseövningar och vokabulärträning tillhörande texten Gatecrashers Wrecked House.
 •           Grammatik: modalverbs          
 •           Läsförståelseövningar, vokabulärträning och diskussion om texten Midnight. 
 •           Grammatik: phrasal verbs.         

N.B. När vi är klara med temat i textboken och övningsboken kommer vi att arbeta med studentlitteratur som är en nätresurs kopplad till läroboken Magic 8. Där finns extrauppgifter som handlar om vokabulär, hörförståelse, stavning och grammatik. 

Bedömningen

 •          Skriftligt prov
 •           Muntlig presentationer
 •           Textinlämningar

NB. Det är jätteviktigt att elever deltar på lektioner och visar vad de kan muntligt och skriftligt.  

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Talad engelska med viss regional och social färgning.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9

Matriser

En
Engelska: Läsförståelse, Glosor och Grammatik

Läsförståelse

F
E
D
C
B
A
Läsförståelse : vokabulär och översättning
når för närvarande ej kunskapskraven
kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta enkla och tydliga detaljer i olika slags texter samt översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet
kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta i viss mån väsentliga detaljer i olika slags texter samt i viss mån redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt med fungerande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i olika slags texter samt välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet
kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i olika slags texter samt välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt med relativt gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i olika slags texter samt välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet
Språk och grammatik: böjning av verb och stavning
når för närvarande ej kunskapskraven
Visar begränsad kunskap om grundläggande grammatik och språkförståelse. Många fel uppstår
Visar i viss månfungerande kunskap om grundläggande grammatik. Många fel uppstår
Visar relativt bra kunskap om grundläggande grammatik och språkförståelse. Några fel uppstår
Visar bra kunskap om grundläggande grammatik och har bra språkförståelse. Få fel uppstår
Visar väldigt bra kunskap om grundläggande grammatik och har bra språkförståelse. Få eller inga fel uppstår.

Utvecklingsområden

Här kan du läsa hur du kan förbättra och utveckla dig. Det finns olika områden.
F
E
D
C
B
A
Område 1
Böjning av verb
Böjning av verb
Böjning av verb
Böjning av verb
Böjning av verb
Område 2
LÄSFÖRSTÅELSE: Det betyder att du behöver fokusera mer när du läser och tolkar innehållet i texterna eller meningarna.
LÄSFÖRSTÅELSE: Det betyder att du behöver fokusera mer när du läser och tolkar innehållet i texterna eller meningarna.
LÄSFÖRSTÅELSE: Det betyder att du behöver fokusera mer när du läser och tolkar innehållet i texterna eller meningarna.
LÄSFÖRSTÅELSE: Det betyder att du behöver fokusera mer när du läser och tolkar innehållet i texterna eller meningarna.
LÄSFÖRSTÅELSE: Det betyder att du behöver fokusera mer när du läser och tolkar innehållet i texterna eller meningarna.
Område 3
RÄTTSTAVNING: du behöver öva stavningen.
RÄTTSTAVNING: du behöver öva stavningen.
RÄTTSTAVNING: du behöver öva stavningen.
RÄTTSTAVNING: du behöver öva stavningen.
RÄTTSTAVNING: du behöver öva stavningen.
Område 4
ORDFÖRRÅD: Det är viktigt att du lär nya ord och uttryck för att kunna läsa och skriva bra.
ORDFÖRRÅD: Det är viktigt att du lär nya ord och uttryck för att kunna läsa och skriva bra.
ORDFÖRRÅD: Det är viktigt att du lär nya ord och uttryck för att kunna läsa och skriva bra.
ORDFÖRRÅD: Det är viktigt att du lär nya ord och uttryck för att kunna läsa och skriva bra.
ORDFÖRRÅD: Det är viktigt att du lär nya ord och uttryck för att kunna läsa och skriva bra.

En
Muntlig förmåga

MUNTLIGT

F
E
D
C
B
A
Ordförråd/meningsbyggnad/ bindeord
Förmågan att formulera sig och kommunicera i muntlig framställning samt anpassa språket efter olika syfte, mottagare och sammanhang
når för närvarande ej kunskapskraven
kan formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
kan formulera sig till en viss grad varierat, tydligt och sammanhängande.
kan formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande samt formulerar sig med ett i någon mån anpassat språk.
kan formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande samt formulerar sig med viss anpassning.
kan formulera sig varierat, tydligt och sammanhängande samt formulerar sig med viss anpassning.
Uttal/flyt
Förmågan att formulera sig och kommunicera i muntlig interaktion (samtal) samt anpassa språket efter syfte, mottagare och sammanhang med tanke på uttryck- och ordval.
når för närvarande ej kunskapskraven.
kan uttrycka sig enkelt och begriplig samt kan i någon mån anpassa sitt språk.
kan uttrycka sig relativt tydligt och begripligt med till en viss grad flyt samt kan kommunicera med någon anpassning.
kan uttrycka sig sig tydligt och begripligt och med visst flyt samt kan kommunicera med viss anpassning.
kan uttrycka sig tydligt och med flyt, och kan kommunicera med viss anpassning.
kan uttrycka sig tydligt och med flyt och kan kommunicera med anpassning med tanke på uttryck-och ordval.
Språkliga strategier
Använda språkliga strategier för att göra sig förstådd: Ordförklaring/ exempel/kroppsspråk /mer eller mindre användning av skriftligt stöd
når för närvarande ej kunskapskraven.
kan välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategi som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
kan till en viss grad använda sig av fungerande strategier som löser problem i förbättrar interaktion.
kan välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
kan välja och använda sig väl fungerande strategier som löser problem och förbättrar interaktionen på ett relativt konstruktivt sätt.
kan välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
Struktur och innehåll
- Organisering av idéer och innehåll - Tillräckligt innehåll
når för närvarande ej kunskapskraven.
har begränsat innehåll och talar i liten utsträckning med struktur
kan visa en viss struktur och kan förmedla ett rimligt innehåll
kan uttrycker sig med fungerande struktur och kan förmedla ganska rimligt och relevant innehåll
kan uttrycka sig med bra struktur och kan förmedla tydligt och varierat innehåll
kan uttrycka sig med en genomtänkt struktur och kan förmedla varierat och intressant innehåll.

Utvecklingsområden

I den här delen kan du läsa hur du kan förbättra och utveckla dig muntligt. Det finns olika områden
F
E
D
C
B
A
Område 1
Uttal
Uttal
Uttal
Uttal
Uttal
Område 2
Grammatik: böjning av verb och meningsbyggnad
Grammatik: böjning av verb och meningsbyggnad
Grammatik: böjning av verb och meningsbyggnad
Grammatik: böjning av verb och meningsbyggnad
Grammatik: böjning av verb och meningsbyggnad
Område 3
Vara mindre beroende av skriftligt stöd
Vara mindre beroende av skriftligt stöd
Vara mindre beroende av skriftligt stöd
Vara mindre beroende av skriftligt stöd
Vara mindre beroende av skriftligt stöd
Område 4
Struktur och innehåll - tydlig struktur - tillräckligt innehåll
Struktur och innehåll - tydlig struktur - tillräckligt innehåll
Struktur och innehåll - tydlig struktur - tillräckligt innehåll
Struktur och innehåll - tydlig struktur - tillräckligt innehåll
Struktur och innehåll - tydlig struktur - tillräckligt innehåll

En
Skriftlig förmåga

Skriftligt

F
E
D
C
B
A
Ord och uttryck -ordförråd
Når för närvarande ej kunskapskraven.
Ordvalet är lite begränsat och du använder enkla/enformiga ord.
Du använder till en viss mån varierat ordförråd och relativt anpassade uttryck
Du använder ett varierat ordförråd. En hel del ord och uttryck är avancerade.
Du använder avancerade ord och uttryck.
Du använder mycket avancerade ord och uttryck.
Stavning
Når för närvarande ej kunskapskraven.
Stavningen är relativt korrekt men det finns många stavfel.
Du skriver begripligt med några stavningsfel.
Texten innehåller en del stavfel. De fel som finns stör inte förståelsen.
Texten har få stavningsfel som inte stör textflyt.
Texten har inga eller endast enstaka stavfel.
Grammatik
Når för närvarande ej kunskapskraven.
En hel del grammatiska fel finns och det gör ibland din text lite svår att förstå.
Du använder relativt begriplig meningsbyggnad med en del fel.
Texten innehåller få grammatiska fel. De fel som finns stör inte förståelsen.
Du skriver grammatiskt riktigt och har bra meningsbyggnad med få fel.
Texten har inga eller endast grammatiska misstag. Du använder felfri och komplex meningsbyggnad.
Innehåll och struktur
Når för närvarande ej kunskapskraven.
Texten har begränsad struktur och innehållet är lite genomtänkt.
Du skriver begripligt med viss struktur och till en viss mån begripligt innehåll.
Du skriver relativt sammanhängande och har relativt god struktur med något bruk av bindeord. Du har relativt gott innehåll.
Du skriver sammanhängande med god struktur och har bra innehåll. Du använder ofta bindeord.
Texten har väldig bra struktur med rikt innehåll. Du använder bindeord på ett effektivt sätt som förhöjer och förstärker texten.

Utvecklingsområden

I den här delen kan du läsa hur du kan förbättra och utveckla dig skriftligt. Det finns olika områden
F
E
D
C
B
A
Utvecklingsområde 1
Böjning av verb och / eller stavning.
Böjning av verb och / eller stavning.
Böjning av verb och / eller stavning.
Böjning av verb och / eller stavning.
Böjning av verb och / eller stavning.
Utvecklingsområde 2
Meningsbyggnad: ordföljd och begripliga meningar.
Meningsbyggnad: ordföljd och begripliga meningar.
Meningsbyggnad: ordföljd och begripliga meningar.
Meningsbyggnad: ordföljd och begripliga meningar.
Meningsbyggnad: ordföljd och begripliga meningar.
Utvecklingsområde 3
Textstruktur: - inledning, huvudtext, avslutning. - styckeindelning - bindeord och interpunktion
Textstruktur: - inledning, huvudtext, avslutning. - styckeindelning - bindeord och interpunktion
Textstruktur: - inledning, huvudtext, avslutning. - styckeindelning - bindeord och interpunktion
Textstruktur: - inledning, huvudtext, avslutning. - styckeindelning - bindeord och interpunktion
Textstruktur: - inledning, huvudtext, avslutning. - styckeindelning - bindeord och interpunktion
Utvecklingsområde 4
Innehåll: Idéer, argument och vokabulär
Innehåll: Idéer, argument och vokabulär
Innehåll: Idéer, argument och vokabulär
Innehåll: Idéer, argument och vokabulär
Innehåll: Idéer, argument och vokabulär

En
Engelska: Läsförståelse, Glosor och Grammatik 2

Läsförståelse

F
E
D
C
B
A
Läsförståelse : vokabulär och översättning
når för närvarande ej kunskapskraven
kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta enkla och tydliga detaljer i olika slags texter samt översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet
kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta i viss mån väsentliga detaljer i olika slags texter samt i viss mån redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt med fungerande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i olika slags texter samt välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet
kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i olika slags texter samt välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt med relativt gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i olika slags texter samt välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet
Språk och grammatik: böjning av verb och stavning
når för närvarande ej kunskapskraven
Visar begränsad kunskap om grundläggande grammatik och språkförståelse. Många fel uppstår
Visar i viss månfungerande kunskap om grundläggande grammatik. Många fel uppstår
Visar relativt bra kunskap om grundläggande grammatik och språkförståelse. Några fel uppstår
Visar bra kunskap om grundläggande grammatik och har bra språkförståelse. Få fel uppstår
Visar väldigt bra kunskap om grundläggande grammatik och har bra språkförståelse. Få eller inga fel uppstår.

Utvecklingsområden

Här kan du läsa hur du kan förbättra och utveckla dig. Det finns olika områden.
F
E
D
C
B
A
Område 1
GRAMMATIK: - verb to be: there is/are - indefinita pronomen: some, any, anyone, something etc.
GRAMMATIK: - verb to be: there is/are - indefinita pronomen: some, any, anyone, something etc.
GRAMMATIK: - verb to be: there is/are - indefinita pronomen: some, any, anyone, something etc.
GRAMMATIK: - verb to be: there is/are - indefinita pronomen: some, any, anyone, something etc.
GRAMMATIK: - verb to be: there is/are - indefinita pronomen: some, any, anyone, something etc.
Område 2
RÄTTSTAVNING: du behöver öva stavningen.
RÄTTSTAVNING: du behöver öva stavningen.
RÄTTSTAVNING: du behöver öva stavningen.
RÄTTSTAVNING: du behöver öva stavningen.
RÄTTSTAVNING: du behöver öva stavningen.
Område 3
ORDFÖRRÅD: Det är viktigt att du lär nya ord och uttryck för att kunna läsa och skriva bra.
ORDFÖRRÅD: Det är viktigt att du lär nya ord och uttryck för att kunna läsa och skriva bra.
ORDFÖRRÅD: Det är viktigt att du lär nya ord och uttryck för att kunna läsa och skriva bra.
ORDFÖRRÅD: Det är viktigt att du lär nya ord och uttryck för att kunna läsa och skriva bra.
ORDFÖRRÅD: Det är viktigt att du lär nya ord och uttryck för att kunna läsa och skriva bra.